Skip to main content
18. april 2023

4000 krammebamser på vej til indlagte børn i Odense: “Bamsen bliver en tryghed i alt det utrygge”

Hospitalsoplevelsen kan være overvældende for de indlagte børn. Men en blød bamse i favnen kan gøre det hele lidt lettere.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA TRYGFONDEN

Hospitalsoplevelsen kan være både overvældende og skræmmende for de omkring 60.000 børn, der hvert år bliver indlagt på landets hospitaler og specialklinikker. Men en blød bamse i favnen kan gøre det hele lidt lettere. Derfor kører TrygFonden igen i år ud med 44.000 krammebamser til børneafdelinger i hele landet, og mere end 4000 af dem finder vej til Odense. Her er bamserne et fantastisk redskab til at skabe tryghed og tillid til personalet, fortæller sygeplejerske på H.C. Andersens Børne- og Ungehospital på OUH.

Lange hospitalsgange, underlige apparater og mødet med ukendte voksne kan være en overvældende
oplevelse. Især når man er et barn. Og det er her, isbjørnebamserne Thea og Theo fra TrygFonden kommer i spil. For de omkring 60.000 danske børn, der hvert år indlægges på landets hospitaler og specialklinikker, kan en blød ven i favnen nemlig gøre en stor forskel.

Derfor er 44.000 krammebamser nu på vej fra TrygFonden til børneafdelinger over hele landet. 4.000 af dem lander i Odense, hvor Lenette Thomsen er en af dem, der glæder sig til at modtage bamserne. Hun har gennem 7 år brugt krammebamserne aktivt i sit arbejde som sygeplejerske på H.C. Andersens Børne- og Ungehospital på OUH.

”Bamsen bliver en tryghed i alt det utrygge, hvor alle barnets sanser er påvirkede. Bamsen gør børnene rolige, fordi det er noget genkendeligt hjemme fra børneværelset. Det er noget, de kan forholde sig til i en
verden, hvor alt er anderledes, og det gør dem mere afslappede,” fortæller Lenette Thomsen.

Thea og Theo spiller en stor rolle i behandlingsforløbene på børneafdelinger i hele landet, hvor de – udover at være en tryghed for børnene – også fungerer som et værktøj i sundhedspersonalets arbejde.

”Bamserne er et fantastisk redskab for os, for vi kan virkelig vinde børnenes tillid gennem bamsen og bryde isen. Mange kan være bange og urolige for proceduren, de skal igennem, og her bruger vi bamsen meget aktivt. Hvis jeg for eksempel skal fjerne drop på et barn, så viser jeg det på bamsen først. Det gør proceduren forudsigelig for barnet, og det skaber tryghed,” siger Lenette Thomsen.

Bamsen er med hele vejen

Landets børneafdelinger har brugt krammebamserne, siden de blev uddelt for første gang i 2007, og TrygFonden har løbende indsamlet erfaringer og viden om brug af bamserne i børnenes behandlingsforløb. Og særligt én erfaring er vigtig. Krammebamsen har nemlig størst effekt, når den er med hele vejen – fra barnet møder sundhedsvæsnet for første gang, til når hverdagen, som barnet kender det, vender retur.

”Vi kan se, at krammebamserne fungerer bedst, når de er med hele vejen fra start til slut. Når Thea og Theo introduceres tidligt i forløbet, kan de fungere som en fortrolig ven, der kan give støtte, trøst og tryghed både på hospitalet og derhjemme, hvor de også bliver en fast del af barnets hverdag,” siger Galina K. W. Plesner, der er projektchef og ansvarlig for krammebamserne hos TrygFonden.

Fakta om TrygFondens krammebamser

I 16 år – siden 2007 – har TrygFonden uddelt krammebamser til børn, der skal igennem et forløb på
hospitalsafdelinger og specialklinikker. Krammebamserne betyder, at mødet med sundhedsvæsenet bliver mindre ubehageligt, både for barnet, dets forældre og sundhedspersonalet.

Det er personalet, der uddeler bamserne til børnene i forbindelse med deres behandlingsforløb.
Krammebamsekaravanen kører rundt i hele landet i uge 17 og 18 og uddeler krammebamser til de
børneafdelinger, der har ansøgt om at modtage bamser. I år uddeles i alt 44.000 bamser til i alt 180
behandlingssteder. TrygFonden har dermed i alt uddelt over 900.000 bamser siden 2007.

De steder, der modtager flest bamser, er børneafdelingerne på de store regionshospitaler, der hver år deler flere tusind krammebamser ud. Læs mere om TrygFondens uddeling af krammebamser her.

Om TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er største aktionær i
forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtet ejerskab og almennyttige
uddelinger. Læs mere på tryghed.dk