Skip to main content
4. maj 2023

Arkitekturpris Odense: Odense Kommune indkalder forslag til byens bedste arkitektur

Som et led i at arbejde for en synlighed om byrådets ambition om kvalitet i Odenses byfortætning og byens samlede udvikling, vil Odense Kommune genoptage præmiering af den gode byrums- og bygningsarkitektur.

Af: Rikke Hansen | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ODENSE KOMMUNE

Odense er en forvandlet by. Utallige byggerier og byrum er de seneste år skudt op i Odense. Som et led i at arbejde for en synlighed om byrådets ambition om kvalitet i Odenses byfortætning og byens samlede udvikling, vil Odense Kommune genoptage præmiering af den gode byrums- og bygningsarkitektur.

Bygningskroppe og facader er rammerne om hverdagslivet for borgere i Odense og de oplevelser, som byens gæster får. Derfor vil Odense Kommune sætte et større fokus på den gode og vigtige arkitektur i byen. Det skal blandt andet ske ved igen at præmiere de bedste byggerier efter nogle års pause.

Odense Kommune har netop sendt Bystrategi 2023 i høring, og ambitionen er her formuleret således; ‘Bygninger og byrum skal udvikles med arkitektonisk kvalitet og skal danne rammen om det gode liv på tværs af alder, interesser og sociale grupper…’

Arkitektonisk kvalitet i det byggede miljø spiller altså en vigtig rolle i forhold til at skabe en attraktiv storby med omtanke. Derfor skal den gode arkitektur også hyldes i Odense.

– Vi oplever i disse år en voldsom interesse for at bygge og investere i Odense. Der er kommet mange spændende og imponerende byggerier og byrum gennem de senere år. Vi ønsker at give et klap på skulderen til de bygherrer og arkitekter, som er med til at løfte Odense som by med smukke og æstetiske bygninger og uderum, som vi kan være stolte af i mange år, siger rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Søren Windell (C).

Odense Kommune vil allerede nu gerne have forslag til gode byggerier, renoveringer og nye uderum. Hvis du har forslag til mulige prismodtagere i disse kategorier, er du velkommen til at sende dit forslag med tekst og billeder til byplankontoret@odense.dk, så de kan indgå i det kommende arbejde med at udvælge prismodtagerne.

Arkitekturråd Odense vil blive involveret i bedømmelsesprocessen, og der vil blive anledning til, at også borgerne kan stemme på deres favorit i de enkelte kategorier.

Markeringen af den gode arkitektur kommer til at ske mandag den 2. oktober, som er den officielle Arkitekturens Dag. Her inviterer Odense Kommune alle interesserede til en festlig begivenhed på rådhuset , hvor vindere i de enkelte kategorier og borgernes favorit offentliggøres.

Fakta

Odense Kommune vil i år præmiere inden for følgende kategorier:

  • Bedste nybyggeri
  • Bedste renovering
  • Bedste nye uderum

Kategorierne er åbne for både privat og offentligt byggeri og kan gives til både store byggerier, villaer, uderum, byrum og lignende. Der kan indsendes forslag som er realiserede og færdiggjorte i årene 2019 til april 2023. Odense Arkitekturråd vil i samråd med Odense Kommune bedømme kategorierne og finde de projekter, som skal præmieres på rådhuset.

For hver af de tre kategorier laver Odense Kommune i samarbejde med Fyens Stiftstidende en publikumspris. Der åbnes en afstemning om, hvem der skal have publikumsprisen i 2023. Afstemningen finder sted i august.

Det vil være gratis at deltage i overrækkelsen af arkitekturprisen på rådhuset. Odense Kommune vil senere på året give yderligere besked om tid, sted og tilmelding.