Skip to main content

Generalforsamling hos Brenderup Højskole

Lørdag d. 29. april indkalder Brenderup Højskole til generalforsamling. Lørdag d. 29. april kl. 10:00 indkalder Brenderup Højskole til generalforsamling i foredragssalen. Her vil bestyrelsesformand Karen Eldridge og forstander Birgitte Weidenhof byde varmt velkommen til en konstruktiv generalforsamling, der er et vigtigt led i skolens drift. Dagsordenen til generalforsamlingen lyder: Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning […]

Af: Daniel Svendsen | Foto:

Lørdag d. 29. april indkalder Brenderup Højskole til generalforsamling.
Lørdag d. 29. april kl. 10:00 indkalder Brenderup Højskole til generalforsamling i foredragssalen. Her vil bestyrelsesformand Karen Eldridge og forstander Birgitte Weidenhof byde varmt velkommen til en konstruktiv generalforsamling, der er et vigtigt led i skolens drift.
Dagsordenen til generalforsamlingen lyder:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning ved Karen Eldridge.
Forstanderens beretning ved Birgitte Weidenhof.
Godkendelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg fra bestyrelsen er: Henning Andreasen, Finn Krogh, Birk Kromann (alle modtager gerne genvalg)
Valg af revisor
Indkomne forslag: Ændring af Forslag til vedtægtsændring-godkendes:

 
§ 6:Stk. 2 Bestyrelsen ansætter og afskediger forstander og lærere. Bestyrelsen kan dog bemyndige forstanderen til at ansætte og afskedige lærere.
Ændres til:
§ 6:Stk. 2 Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Forstanderen ansætter og afskediger skolens personale.

Eventuelt.

 
Du kan tilmelde dig på Facebook-begivenheden.

Information
Dato 29/04/2023 - 29/04/2023
Arrangør Brenderup Højskole
Adresse Brenderup Højskole
Postnummer Ukendt
By Ukendt