Skip to main content
21. februar 2024

Bekymringsbrev fra forældre til børn på Agedrup Skole

Mandag den 19. februar modtog Agedrup Skoles ledelse, Børn- og Ungeforvaltningen og Børn- og Ungeudvalgets medlemmer et bekymringsbrev fra over 100 forældre på Agedrup Skole.

Af: Odense Kommune | Foto: Pexels
Pressemeddelelse

Bekymringsbrevet indeholder beskrivelser af elever og forældres oplevelser med bekymrende adfærd fra nogle elever mod andre elever på Agedrup Skole.

Vi ser på henvendelsen med stor alvor, da vores skoler skal være gode og tillidsvækkende for både børn, forældre og medarbejdere.

Vi er på nuværende tidspunkt i gang med at danne os et overblik over de rejste kritikpunkter, hvordan der er handlet på de konkrete punkter samt ikke mindst hvilke handlinger, der skal ske i den kommende tid. Vi er også ved at danne os et overblik over, hvorvidt der er tale om enkeltstående handlinger eller en mere generel kultur på skolen. Alt sammen for at kunne sætte ind med de rigtige handlinger.

Sådan skriver Børn- og Ungeforvaltningen i en pressemeddelelse fra kommunen.

Agedrup Skole og Børn- og Ungeforvaltningen sikrer den nødvendige kommunikation til forældre, medarbejdere og elever. Samtidig sørger de for løbende at inddrage og orientere relevante parter. Desuden afholdes der et ekstraordinært møde i Børn- og Ungeudvalget om eftermiddagen torsdag den 22. februar 2024.

Børn- og Ungeforvaltningen har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.