Skip to main content
30. november 2022

Brenderup Højskole: Et interkulturelt mødested

På Brenderup Højskole på Fyn kommer omtrent halvdelen af eleverne fra andre dele af verden, hvilket giver eleverne et internationalt udsyn.

Af: Viktor Bork | Foto:

På Brenderup Højskole på Fyn kommer omtrent halvdelen af eleverne fra andre dele af verden. Undervisningen og livet på højskolen bygger også på denne mangfoldighed, hvilket giver skolens elever personlig udvikling samt stor forståelse for andre kulturer, der vil hænge ved resten af livet.

Denne internationale retning er dog ikke noget, som skolen altid har praktiseret. Brenderup Højskole blev grundlagt i 1986 under navnet Den Nordiske Højskole for Fred. Dengang var tiden en anden, og som navnet også antyder, så var fredsundervisning på det tidspunkt i højsædet. Dette fokus afspejlede tidens tendenser, hvor fredsdemonstrationer var en katalysator i kampen om en mere fredelig verden. Men tiderne skifter, og i dag er tiden en anden – og det gælder også for Brenderup Højskole.

Højskolen holder dog stadig snuden i sporet, når det gælder kampen for en bedre verden, men metoderne har ændret sig med tiden. Nu arbejder de ud fra en overbevisning om, at moderne fredsarbejde først og fremmest sker i mødet med andre og fremmede kultur samt i kampen for en grøn og bæredygtig fremtid. Dette afspejles også i skolens fag og linjer, hvor fag som selvforsyning, bæredygtigt byggeri og re-design står på skemaet. Derudover er skolens andre fag såsom global musik og keramik også en vigtig del af deres identitet og målsætning. Disse skal nemlig understøtte arbejdet med at skabe et internationalt kulturmøde igennem debat, kunst og musik med skolens internationale elever, der også har sin daglige gang på skolen.

Ny forstander
Igennem de sidste 20 år har nu tidligere forstander Ole Dedenroth styret slagets gang og sat kursen for skolens internationale perspektiv. I foråret 2022 kaldte pensionen dog, og Birgitte Weidenhof har sidenhen overtaget roret. Birgitte Weidenhof er landbrugsuddannet og tidligere leder af FGU Syd- og Midtfyns Svendborg-afdeling, og hun passer derfor godt ind i højskolens bæredygtige profil – selvom hun på papiret ankom uden de store erfaringer som højskoleforstander.

I den første periode brugte hun derfor den nu tidligere forstander som sparringspartner, men nu står hun for alvor på egne ben i arbejdet med at drive og videreudvikle den efterhånden traditionsrige højskole. Hvilken vej vinden kommer til at blæse, og hvordan skolen i fremtiden vil tage sig ud, må tiden dog vise. Helt sikkert er det dog, at Birgitte Weidenhof kommer til at stå i spidsen for det hele, samt at det internationale og bæredygtige udsyn bliver et fast holdepunkt.