Skip to main content
14. maj 2024

Donation fra TrygFonden til Mentorbarn: Flere unge i Syddanmark får mulighed for at få en venskabsfamilie

Med støtte fra TrygFonden vil organisationen Mentorbarn matche venskabsfamilier med unge, der mangler støtte og stabile voksne i deres liv. Indsatsen skal hjælpe unge i Region Syddanmark til bedre trivsel og bidrage til, at de får muligheder for at udfolde deres potentiale.

Af: TrygFonden | Foto: TrygFonden
PRESSEMEDDELELSE

Ikke alle børn og unge i Danmark vokser op i familier med overskud, stabilitet og opbakning i dagligdagen. Men det at være en del af en familie, at lære sociale spilleregler, tage del i daglige gøremål og føle sig værdsat, er vigtige faktorer for at kunne klare sig godt i livet. Organisationen Mentorbarn hjælper børn og unge i udsatte positioner ved at matche dem med frivillige venskabsfamilier, der har lyst og overskud til at dele deres omsorg og nærvær med et barn eller et ungt menneske. Mentorbarn har fået 750.000 kr. fra TrygFonden til en særlig indsats målrettet unge i Region Syddanmark;

Når unge oplever manglende overskud og svigt fra nære voksne i hverdagen, kan det gå ud over deres selvværd og føre til generel mistrivsel, sociale udfordringer og vanskeligheder i forhold til uddannelse, arbejde mm. Ved at give dem mulighed for at skabe nære og betydningsfulde relationer til en stabil venskabsfamilie, kan vi styrke de unges opvækstvilkår, hverdag og muligheder for fremtiden. Derfor er vi meget taknemmelige for TrygFondens donation, der vil komme til at gøre en vigtig forskel for nogle af regionens unge, der i dag er i en svær og sårbar situation, siger Kristina Hyrup Bisgaard, projektleder for Mentorbarns nye indsats i Region Syddanmark.

Mentorbarn har eksisteret siden 2015 og arbejder i dag i alle landsdele for at give børn og unge med sårbare netværk mulighed for at blive en del af en frivillig venskabsfamilies helt almindelige hverdag. Den særlige indsats i Region Syddanmark, der er målrettet unge i alderen 16-25 år, gennemføres i samarbejde med lokale ungeråd og vil bl.a. omfatte opsøgende arbejde på regionens ungdomsuddannelser. I forhold til rekruttering af venskabsfamilier vil lokale samarbejdspartnere også deltage i indsatsen.

Støtte fra pulje målrettet unges trivsel – med opbakning fra de unge selv

TrygFondens donation er bevilget fra den særpulje, som TryghedsGruppens regionale råd i Syddanmark har dedikeret til projekter målrettet unges trivsel. Sammen med et ungepanel har rådet udvalgt en række projekter, som ifølge deres opfattelse kan gøre en vigtig forskel for trivslen blandt regionens unge.

At unge har et netværk og personer omkring sig, som giver dem støtte og nærvær, og som de har tillid til og kan betro sig til, er afgørende for deres trivsel og sociale udvikling. Det mener vi i TrygFonden, og derfor er vi glade for at støtte Mentorbarns indsats, der netop taler ind i vores målsætning om at styrke børn og unges trivsel og give dem muligheder for at udfolde deres potentiale. Samtidig matcher indsatsen vores fokus på at give sårbare unge et liv sammen med andre unge i en hverdag, der ligner deres så meget som muligt, siger Ferdinand Rendebo Jepsen, repræsentant i TryghedsGruppens regionale råd.

Ferdinand Rendebo Jepsen overrakte officielt TrygFondens donation i forbindelse med Mentorbarns besøg hos UngVejle, der forhåbentligt kan få gavn af projektet, da de har en stor berøringsflade med mange unge, ligesom bl.a. flere af regionens FGU-skoler, ungdomsuddannelser, ungdomsskoler, ungdomsklubber og andre frivillige organisationer også vil blive inddraget.

Kender du nogen, der kunne have gavn af en venskabsfamilie? – eller vil du/I være venskabsfamilie for en ung?

Målgruppen er unge i alderen 16-25 år – alle unge er velkomne til at tage direkte kontakt til Kristina Hyrup Bisgaard på 25 29 08 05 eller kristina@mentorbarn.dk for at høre mere.

Venskabsfamilier kan have meget forskellig baggrund, men fælles for dem er, at de har lyst og overskud til at invitere et ungt menneske ind i familien ca. 2-3 gange om måneden, og at de forpligter sig på en tidsubegrænset, ulønnet relation.

Læs mere på MENTORBARN – relationer for livet