Skip to main content
25. november 2022

Endelig kan Næsby-elever vende hjem til en sikker skole

Efter et år og tre måneder med en omskiftelig tilværelse kan 150 elever vende tilbage til Næsby Skole, der nu står i en sikker og forbedret udgave.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ODENSE KOMMUNEEndelig! Efter et år og tre måneder med en omskiftelig tilværelse kan 150 elever vende tilbage til Næsby Skole, der nu står i en sikker og forbedret udgave. På mandag genåbner skolen den bygning, der i hast blev nedlukket sidste år, fordi adskillelsen mellem etagerne ikke havde den fornødne sikkerhed til tidssvarende undervisning.

Hver morgen i mere end et år har 6.-9. klasserne sat sig ind i tre turistbusser foran Næsby Skole og er blevet transporteret gennem byen for at have undervisning i Bellinge Idrætscenter. Inden da nåede eleverne både at være hjemsendt til online-undervisning, gå i skole i den lokale idrætshal og i sognegården samt en overgang i Odense Kommunes kursuscenter, Phønix. 4. og 5. klasserne er blevet undervist i pavilloner i midten af skolegården.

Næsby Skoles bygning fra 1965, der nu igen er sikker. Foto: Odense Kommune

Men nu er skolebygningen i Næsby understøttet med godt to kilometer stålprofiler, så den igen er klar til elever.

Tålmodigheden har været sat på prøve, men børn, forældre og medarbejdere har bestået. Jeg vil nærmest kåre dem som verdensmestre i omstillingsparathed og udholdenhed. Og vi glæder os så meget til at byde eleverne og alt personalet velkommen hjem på mandag. Det bliver en stor dag, som vi ikke glemmer, siger Berith Bonnesen, der er skoleleder på Næsby Skole.

Lukket over natten
I august 2021 stod det klart, at etageadskillelsen i bygningen fra 1965 ikke havde den fornødne sikkerhed til moderne brug af bygningen. Det betød, at man ikke kunne risikere at have en tidssvarende klasseundervisning i lokalerne, hvor alle elever for eksempel kunne hoppe på samme tid. Og dermed blev bygningen lukket, og forvaltningen skulle finde et andet sted til undervisningen fra den ene dag til den næste.

De yngste elever på Næsby Skole har for en periode måttet dele skolegård med pavillioner, som blev brugt til undervisningslokaler. Foto: Odense Kommune

De yngste elever på Næsby Skole har for en periode måttet dele skolegård med pavillioner, som blev brugt til undervisningslokaler. Foto: Odense Kommune[/caption]

Et stabilt elevtal på Næsby Skole fortæller mig, at det er lykkes at drive god skole under svære vilkår. Det er godt gået af elever, forældre, medarbejdere og ledelse. Nu står der en fremtidssikret skole, som atter vil være et trygt omdrejningspunkt i hverdagen hos områdets familier. En skole er nu engang bedst, når der er elever og inspirerende undervisning i lokalerne – og jeg ønsker for børnene, at de hurtigt finder på plads i de nye fællesskaber, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Tidsplan og pris holder
På By- og Kulturforvaltningen fik medarbejderne travlt med at skaffe overblik over mulig indkvartering samtidig med, at de tog fat på arbejdet med at gennemgå konstruktionen og selve udbuddet af renoveringsopgaven.

Det er en stor opgave at finde nye lokaler til 400 børn fra den ene dag til den næste, men opgaven blev løst akkurat som renoveringen af bygningen blev færdig til tiden og ikke mindst til prisen. Det er sket takket være en god indsats fra medarbejdere i både By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen foruden rådgiver og entreprenøren. Elever og medarbejdere har fået nye og dejlige rammer til skoledage med læring, venskaber og sjov i mange år fremover, siger Søren Windell.

Det siges, at der aldrig er noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. På Næsby gælder det, at elevernes ophold i Bellinge blev udnyttet til renovering og modernisering af lokalerne, mens eleverne slap for byggerod.

Så når eleverne på mandag igen alle er samlet i Næsby, vil bygningen være sikker, med renoverede toiletter, med nyt billedkunstlokale, nyt makerspace, nyt bibliotek, flere grupperum og mødelokaler.

Når vi inden så længe får nyt tag på indskolingshuset, nye SFO-lokaler, forbedrede udeområdet og renoveret gymnastiksal, takket være Velfærdens Fundament, står Næsby Skole så god som ny. Vi ser frem til, at alle hjørner af skolen igen genlyder af glade børnestemmer og lige så mange hop, som børnene har lyst til, siger skoleleder Berith Bonnesen og fortsætter:

Vi har nye elever og nyt personale, som kun kender vores midlertidige forhold. Vores venskabsklasser mellem store og små har haft trange kår, fordi de har været på to matrikler. Det bliver så godt at blive samlet igen, have gode rammer og igen at kunne have fuld fokus på læring, trivsel og dannelse. Det næste stykke tid vil vi give den en skalle med at blive ét stort fællesskab igen, siger skoleleder Berith Bonnesen.

Bygningen er nu understøttet af cirka to kilometer stålprofiler. Foto: Odense Kommune

Kort om renoveringen:
Løsningen blev undersøgt med et prøveløft, inden opgaven gik i gang. Dækkene blev presset op med hydraulik, hvorefter der blev boret huller, og etageadskillelsen blev sat fast i den endelige position med stålbjælker og bolte.

Tilbageflytningen af elever og medarbejdere er koordineret mellem Næsby Skole og By- og Kulturforvaltningen med møder hver 14. dag ud fra et system med post it-lapper under overskriften “Tilbage til Næsby Skole”. Systemet bliver normalt brugt i byggeriet og har gavnet processen, så parterne har vidst, hvad der skulle ske.