Generalforsamling hos Brenderup Højskole

Lørdag d. 29. april indkalder Brenderup Højskole til generalforsamling.

Lørdag d. 29. april kl. 10:00 indkalder Brenderup Højskole til generalforsamling i foredragssalen. Her vil bestyrelsesformand Karen Eldridge og forstander Birgitte Weidenhof byde varmt velkommen til en konstruktiv generalforsamling, der er et vigtigt led i skolens drift.

Dagsordenen til generalforsamlingen lyder:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning ved Karen Eldridge.
  • Forstanderens beretning ved Birgitte Weidenhof.
  • Godkendelse af regnskab.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg fra bestyrelsen er: Henning Andreasen, Finn Krogh, Birk Kromann (alle modtager gerne genvalg)
  • Valg af revisor
  • Indkomne forslag: Ændring af Forslag til vedtægtsændring-godkendes:

 

§ 6:Stk. 2 Bestyrelsen ansætter og afskediger forstander og lærere. Bestyrelsen kan dog bemyndige forstanderen til at ansætte og afskedige lærere.

Ændres til:

§ 6:Stk. 2 Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Forstanderen ansætter og afskediger skolens personale.

  • Eventuelt.

 

Du kan tilmelde dig på Facebook-begivenheden.

Dato

29. apr 2023
Expired!

Tid

10:00 - 12:00

Location

Brenderup Højskole
Stationsvej 54, 5464 Brenderup
Category