Skip to main content
9. oktober 2023

Fyns Politi forlænger visitationszone i Vollsmose, Korsløkkeparken, Tornbjerg og områder omkring i Odense

Fyns Politi meddeler, at visitationszonen i Vollsmose, dele af Korsløkkeparken, Tornbjerg og områder omkring i Odense forlænges til torsdag d. 19. oktober

Af: Viktor Bork | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA FYNS POLITI

Politidirektør Arne Gram, Fyns Politi meddeler, at visitationszonen i Vollsmose, dele af Korsløkkeparken, Tornbjerg og områder omkring i Odense forlænges fra fredag den 6. oktober kl 17 til torsdag den 19. oktober kl 17.

Visitationszonen blev indført i forlængelse af en sprængning den 22. september 2023 på Bredagerløkken i Odense og et skyderi den 19. september 2023 mod en personbil også i Odense. Det er Fyns Politis vurdering at konfliktniveauet stadig er højt og trusselsbilledet er uændret, hvorfor visitationszonen forlænges.

Formålet med visitationszonen er at forhindre fremtidige utryghedsskabende kriminelle handlinger og dermed styrke trygheden i området.

170 visitationer foretaget

Fyns Politi har siden visitationszonens oprettelse den 22. september foretaget 170 visitationer i visitationszonen. Følgende er fundet ved visitationerne:

• En kniv
• Syv foldeknive
• To baseballbat
• En hammer
• En isoleringskniv
• Tre peberspray

Vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen siger:

På baggrund af efterretninger, efterforskning og fund i visitationszonen er det vores vurdering, at den bandekonflikt, der lige nu udspiller sig mellem to grupperingerne, stadig ligger på et højt niveau, hvorfor visitationszonen opretholdes. Vi oplever, at visitationszonen sammen med øget tryghedspatruljering ligger en dæmper på konflikten, og dermed bidrager til at øge både sikkerheden og trygheden for de helt almindelige borgere, der bor og færdes i områderne, hvilket naturligvis er et af vores vigtigste fokusområder lige nu.

Ud over fokus på sikkerhed og tryghed for borgerne i området, så fortsætter Fyns Politi efterforskningen af de hændelser, der bl.a. var medvirkende til at visitationszonen blev oprettet: Vi efterforsker intensivt de hændelser, der har været i relation til den her bandekonflikt med henblik på at finde de skyldige og få dem væk fra gaden, men det er et langt og sejt træk, da det er et komplekst miljø at efterforske i, siger vpi Jesper Weimar Pedersen.

Fakta om visitationszonen

Visitationszonen gælder foreløbig frem til torsdag den 19. oktober 2023 kl 1700. Der vil her være mulighed for forlængelse af visitationszonen, som gælder 24 timer i døgnet.

Visitationszonen er afgrænset inden for følgende område:
Nord for Haveforeningen Martinsminde/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Staupudevej, videre ad Grevenlundsvej til Niels Bohrs Allé, videre ad Øster Ringvej til Ørbækvej, ad Ørbækvej mod nordvest til Niels Bohr Allé videre ad Niels Bohrs Allé mod vest, videre ad Niels Bohrs Allé mod nord, videre ad Gørtlervej til Stærmosegårdsvej, ad Stærmosegårdsvej  mod vest til Rødegårdsvej, ad Rødegårdsvej mod nord til Østerbæksvej, ad Østerbæksvej mod nordøst, videre ad Ejby Møllevej mod nord til Skt. Jørgens Gade, ad Åsumvej mod øst til Ejbygade og ad Ejbygade mod nord til nord for Haveforeningen Martinsminde/Hindehøjen. Der henvises vedhæftede kortmateriale.

Der henvise i øvrigt til afgørelsen og kortet over området:

Baggrunden for den geografiske udstrækning af zonerne

Baggrunden for den geografiske udstrækning er blandt andet, at de implicerede personer har tilknytning til grupperinger, som er særdeles mobile og hele tiden flytter sig, ligesom de har tilholdssted forskellige steder. Hvis politiet skal have mulighed for at foretage visitationer for ulovlige våbenbesiddelser, skal dette kunne ske både i umiddelbar nærhed af de kendte aktuelle adresser og opholdssteder, men også i et større afgrænset område, hvor der har været flere konkrete episoder.

Læs den tidligere udsendte pressemeddelelse om visitationszone i og omkring Odense her.