Skip to main content
25. september 2023

Fyns Politi indfører visitationszone i og omkring Odense

I fredags indførte Fyns Politi visitationszone i Vollsmose, Korsløkkeparken, Tornbjerg og områder omkring Odense på baggrund af et skyderi og en sprængning i sidste uge.

Af: Rikke Hansen | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA FYNS POLITI

Politidirektør Arne Gram, Fyns Politi meddeler, at der oprettes visitationszone i Vollsmose, dele af Korsløkkeparken, Tornbjerg og områder omkring i Odense fra fredag den 22. september 2022 klokken 1700. Beslutningen er truffet i forlængelse af en sprængning den 22. september 2023 på Bredagerløkken i Odense og et skyderi den 19. september 2023 mod en personbil også i Odense.

Formålet med visitationszonen er at forhindre fremtidige utryghedsskabende kriminelle handlinger og dermed styrke trygheden i området.

Vi ser med stor alvor på de episoder, der har fundet sted i Odense gennem det seneste stykke tid. Nu opretter vi visitationszone, og får dermed mulighed for at lægge ekstra pres på de personer, vi mistænker for at begå grov kriminalitet i det offentlige rum, siger politidirektør Arne Gram. Og fortsætter: Jeg har fuld forståelse for, at det, vi har været vidner til gennem det seneste stykke tid, har skabt utryghed blandt helt almindelige borgere, og det skal vi selvfølgelig til livs så hurtigt som muligt.

Visitationszonen gælder foreløbig frem til fredag den 6. oktober 2023 kl 1700. Der vil her være mulighed for forlængelse af visitationszonen, som gælder 24 timer i døgnet.

Læs evt. mere om sprængningen på Bredagerløkken i pressemeddelelse her

Om visitationszonen

Visitationszonen gælder 24 timer i døgnet i hele perioden. Den giver politiet udvidede rettigheder til at visitere personer og køretøjer inden for zonens område. Skønner politiet det nødvendigt, kan visitationszonen forlænges.

Visitationszonen er afgrænset inden for følgende område

Nord for Haveforeningen Martinsminde/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Staupudevej videre ad Grevenlundsvej til Niels Bohrs Allé videre ad Øster Ringvej til Ørbækvej, ad Ørbækvej mod nordvest til Niels Bohr Allé videre ad Niels Bohrs Allé mod vest videre ad Niels Bohrs Allé mod nord videre ad Gørtlervej til Stærmosegårdsvej, ad Stærmosegårdsvej mod vest til Rødegårdsvej, ad Rødegårdsvej mod nord til Østerbæksvej, ad Østerbæksvej mod nordøst, videre ad Ejby Møllevej mod nord til Skt. Jørgens Gade, ad Åsumvej mod øst til Ejbygade og ad Ejbygade mod nord til nord for Haveforeningen Martinsminde/Hindehøjen. Der henvises vedhæftede kortmateriale.

Se kort over visitationszone her.
Her kan ses afgørelse om visitationszone.

Baggrunden for den geografiske udstrækning af zonerne

Baggrunden for den geografiske udstrækning er blandt andet, at de implicerede personer har tilknytning til grupperinger, som er særdeles mobile og hele tiden flytter sig, ligesom de har tilholdssted forskellige steder. Hvis politiet skal have mulighed for at foretage visitationer for ulovlige våbenbesiddelser, skal dette kunne ske både i umiddelbar nærhed af de kendte aktuelle adresser og opholdssteder, men også i et større afgrænset område, hvor der har været flere konkrete episoder.