Skip to main content
12. oktober 2023

Generationsskifte hos bygrowers A/S

Med virkning pr. 1. januar 2024 foretages et generationsskifte hos bygrowers A/S. Siden den succesfulde fusion mellem Gartneriet Abildgaard og Gartneriet Kærby i 2014, har gartneriet været drevet af de nuværende ejere Claus Petersen, Preben Damm og Nicolai Abildgaard med hver en tredjedel af aktierne.

Af: Isabella Ravn | Foto:

Fra årsskiftet takker Claus Petersen og Preben Damm af efter en lang karriere i branchen og overdrager to tredjedele af aktierne til Nicolai Abildgaard, som dermed erhverver det fulde ejerskab af bygrowers A/S. Ved samme lejlighed erhverver Nicolai Abildgaard også det tidligere Gartneriet Kærby beliggende på Nyborgvej 651, Odense SØ.

Generationsskiftet har været en del af gartneriets strategiarbejde de seneste fem år, og det er derfor med stor glæde for alle parter, at det længe planlagte skifte kan effektueres fra årsskiftet. Den daglige drift og alle medarbejdere vil fortsætte på samme vis som hidtil, men nu med Nicolai Abildgaard som CEO for gartneriet. I overgangsfasen vil gartneriet fortsat trække på Preben Damm og Claus Petersen. Preben Damm fortsætter i 2024 med at løse en række projektopgaver, mens Claus Petersen indtræder i bestyrelsen og hjælper på konsulentbasis med at sikre, at overgangen forløber glat.

I anledning af generationsskiftet vil det glæde alle tre at se kunder, leverandører, samarbejdspartner samt venner af huset til reception tirsdag den 12. december 2023 fra kl. 13.00 til 17.00, hvor de byder på lidt let at spise og drikke. Receptionen vil foregå på Allégården, Odensevej 104, 5290 Marslev. Tilmelding bedes ske via Mette Krag Petersen på mkp@bygrowers.dk senest tirsdag den 28. november 2023.