Skip to main content
12. oktober 2022

Indsats mod kurveskrig volder udfordringer

Odense Letbanes indsats for at nedbringe støj- og vibrationsniveauer fortsætter med uformindsket fokus.

Af: Isabella Ravn | Foto:

Odense Letbanes indsats for at nedbringe støj- og vibrationsniveauer fortsætter med uformindsket fokus.

Konkret foregår indsatsen bl.a. ved systematiske vibrationsmålinger af samtlige togpassager ved Hestehaven – efterfulgt af hjulafdrejning, når målingerne registrerer flat spots på hjulene og dermed forhøjede vibrationsniveauer.

Derudover er der i en længere periode arbejdet på at nedjustere skinnesmøringen til at niveau, der er afstemt i forhold til togenes accelerationer og nedbremsninger. Korrekt smøring er en forudsætning for at sikre letbanetoget kørsel uden at fremkalde unødige flat spots.

I løbet af august og september har målinger vist relativt stabile og gradvist lavere vibrationsniveauer sammenlignet med målinger fra foråret – dog uden at være reduceret helt ned på de ønskede niveauer.

Forhøjet niveau af kurveskrig

Til gengæld har nulstillingen af skinnesmøringen over de seneste uger resulteret i et forhøjet niveau af kurveskrig, hvilket mange naboer langs strækningen har reageret på.

Kurveskrig kan aldrig helt undgås, men skal selvfølgelig begrænses mest muligt. Derfor har vi den senere tid skruet gradvist op for smøringen for at dæmpe kurveskrigene. Seneste skridt var for et par uger siden, da vi besluttede at genstarte topsmøringen på skinnerne,” forklarer Thomas Sjøgren, teknisk direktør ved Odense Letbane og leder af task force-gruppen, der arbejder på at reducere letbanens støjniveauer.

Desværre har topsmøringen resulteret i alt for glatte skinner, som gør, at toget har svært ved at bremse og accelerere korrekt. Derfor har vi nu registreret en del nye flat spots og forhøjede støjniveauer, og samtidig har topsmøringen ikke haft den ønskede effekt på kurveskrigene.

Justerer, retter og justerer igen

Så lige nu står vi med et tilbageskridt, som vi skal samle op på over de næste uger. Det er beklageligt, men ikke uventet. Støjbilledet er uhyre komplekst, og vi skal løse det ved at justere, afvente effekt, rette fejl og justere igen. Det er fremgangsmåden, og det vil tage tid, før vi er i mål,” siger Thomas Sjøgren og tilføjer, at også det aktuelle efterårsløvfald med blade på skinnerne er en faktor, som letbanen skal tage højde for.

Lige nu har kurveskrigene højeste prioritet. Næste tiltag er at øge sidesmøringen af skinnerne og samtidig følge op med manuel smøring efter behov. Sideløbende bliver afdrejning af hjul optrappet over de næste uger.

Følg løbende opdateringer om indsatsen mod støj/vibrationer her.

 

 

FLERE NYHEDER