Skip to main content
31. marts 2023

Invitation til borgermøde om fremtidens ældrepleje

Byens borgere inviteres til dialog om fremtidens ældrepleje, og et ekspertråd skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan opgaverne kan løftes i fremtiden.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ODENSE KOMMUNE

En national rekrutteringskrise på ældreområdet kan blive en realitet om ganske få år. Og nogle områder af ældreplejen i Odense er allerede udfordret. Derfor inviteres byens borgere til dialog om fremtidens ældrepleje, og et ekspertråd skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan opgaverne kan løftes i fremtiden.

Der er konsekvent mange ledige stillinger i ældreplejen i Odense. Det samme billede gør sig gældende i resten af landet. Kommunernes Landsforening vurderer, at der på landsplan vil mangle ca. 16.000 SOSU-medarbejdere i 2030. Det svarer til ca. 423 medarbejdere på ældreområdet i Odense. Til sammenligning er der godt 1.300 årsværk med SOSU-baggrund på ældreområdet i dag.

Det har fået rådmand Brian Dybro (SF) til at råbe vagt i gevær, og sammen med det politiske udvalg står han bag invitationen til en række borgermøder og workshops for aktører på ældreområdet. Dialoger, der skal sætte en ny retning for ældreområdet i Odense:

Jeg er dybt bekymret over den fremtid, vi ser ind i. Jeg har det forgangne år besøgt langt de fleste af arbejdspladser på ældreområdet. Her er travlt, og nogle arbejdspladser har allerede store problemer med at få ansat medarbejdere nok. Vi kommer til at gøre noget anderledes i fremtiden. Men hvad skal det være? Det skal vi som by have en samtale om, siger Brian Dybro og fortsætter:

Mens det på den ene side ser dystert ud, så har vi på den anden side også gang i tiltag, som jeg har forhåbninger til, men det kræver, at vi politisk bliver ved med at prioritere ældreområdet og skabe attraktive arbejdsbetingelser for medarbejderne. Vi skal kunne tiltrække nok dygtige medarbejdere i fremtiden for at kunne sikre en tryg og værdig pleje for de ældre.

Odenseanerne inviteres til dialogmøder, mens bl.a. medarbejdere, faglige organisationer og interesseorganisationer inviteres til workshop. Alt sammen skal det bidrage til en ny vision og strategi for ældreområdet i Odense.

Ekspertråd skal komme med anbefalinger

Sideløbende med dialogerne har Ældre- og Handicapudvalget besluttet at nedsætte et ekspertråd, der skal komme med konkrete anbefalinger til udvalget.

Formanden for ekspertrådet er allerede fundet. Det bliver Pia Kürstein Kjellberg, der er projektchef hos Vive, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Udover at være formand for ekspertrådet får hun også en central rolle på borgermøderne, hvor hun skal give deltagerne indsigt i de udfordringer og muligheder, som forskningen bl.a. peger på:

Jeg har gennem de seneste 15 år talt meget om den demografiske udvikling på ældreområdet. For 15 år siden var det meget teoretisk for kommunerne, men i dag er det en meget konkret udfordring. Mange kommuner oplever problemer med at få ansat nok medarbejdere med de rette faglige kompetencer, og det bliver kun vanskeligere, fortæller Pia Kürstein Kjellberg og fortsætter:

Derfor tager jeg også hatten af for, at politikerne i Odense har modet til at tage samtalen med byen. For det er altså ikke en udfordring, der går væk, tværtimod. Men der er heldigvis også mange strenge at spille på.

FIRE BORGERMØDER
Der afvikles i alt fire borgermøder. Der er begrænset antal pladser, og tilmelding er nødvendig.

• Tirsdag den 25. april, kl. 16.00-18.30, Seniorhus Odense
• Tirsdag den 9. maj kl. 16.00-18.30, Højby Skole
• Tirsdag den 23. maj kl. 16.00-18.30, Uddannelsescenter Phønix
• Tirsdag den 13. juni kl. 16.00-18.30, Odense Idrætshal

Læs mere om tilmelding på www.odense.dk/fremtidenspleje