Skip to main content
23. januar 2024

Daglig pædagogisk leder til Dyrup Børnehus

Vil du være leder i et børnehus, hvor medarbejderne er ambitiøse på børnenes vegne og arbejder med stærke børnefællesskaber i form af små læringsmiljøer? Så er du måske den, de mangler i Dyrup Børnehus i Odense SV. Læs stillingsopslaget herunder.

Kan du imødekomme medarbejderne i Dyrup Børnehus’ ønske om kvalificeret faglig feedback? Og er inddragende ledelse naturligt for dig? Så mangler Dyrup Børnehus dig som deres ny daglige leder.

Om jobbet

Som daglig pædagogisk leder får du en hverdag med en bred vifte af opgaver. Du bliver leder for 8 medarbejdere, herunder en studerende fra UCL, da de er praktiksted. Dyrup Børnehus er normeret til 38/44 børnehavebørn og beliggende lige overfor Højmeskolen.

Du vil i samarbejde med institutionslederen være ansvarlig for at drive udviklingen af det pædagogiske læringsmiljø og sikre, at det understøtter de overordnede mål for Odense Kommune og Børneinstitutionen Syd-Syd Vest.

Ledelsesopgaverne spænder fra faglig ledelse tæt på hverdagens praksis til den daglige drift. Du skal favne både at arbejde med mødeplaner, organisering, tilstedeværelse, medarbejderudvikling, herunder sparring med medarbejderne.

Du skal varetage samarbejdet med forældrerådet og stå for planlægning det tværfaglige samarbejde og være tovholder i forbindelse med børnesager. I Dyrup Børnehus er der desuden forældrevalgt frokostordning med mad fra Byens Køkken.

Om Dyrup Børnehus
  • De arbejder struktureret i de pædagogiske og fysiske læringsmiljøer, både ude og inde.
  • De prioriterer, at de hele dagen arbejder i små læringsfælleskaber, der dannes ud fra faglige overvejelser. Dette oplever de giver de bedste læringsmiljøer for børnene og gode arbejdsvilkår for de ansatte.
  • De arbejder med fokus på deres kerneopgave, som de i institutionen, har defineret som ‘Deltagelse i fællesskaber’.
Din profil
 • De ønsker sig en leder med pædagogisk baggrund og gerne et par års ledelseserfaring.
 • Værdier som nærvær, faglighed og tydelighed er grundstenene i dit ledelsesfundament. Du har blik for medarbejdernes mangfoldighed og understøtter med anerkendelse og øje for kerneopgaven. Du formår at omstille dig og ved at dagen i et børnehus byder på mange forskelligartede opgaver.
Medarbejderne ønsker en leder, der:
  • har børneperspektivet for øje og kan inddrage og sætte retning
  • er nysgerrig på deres nuværende praksis
  • arbejder struktureret og vil tage ansvar
  • kan oversætte og sammentænke i helheder, så kompleksiteten reduceres i en travl hverdag
  • anerkender daglige rutiner, overgange, leg og aktiviteter som ligeværdige læringsarenaer
  • forstår værdien i positioneringer og har øje for børneperspektivet i organiseringen af hverdagen
  • der er synlig i hverdagen og velfunderet i sin faglighed
  • vil bedrive faglig ledelse tæt på og har tillid til, at de gør det godt
  • er rummelig og imødekommende og evner at lytte, både til børn, forældre og medarbejdere
  • vægter samarbejde, både med forældre og tværfaglige samarbejdspartnere og bidrager aktivt i til disse
Ledelsesteamet

Børneinstitution Syd-Syd Vest består af børnehusene Bellinge, Dyrup, Kosmos, Kærsgård, Livstræet, Lungstedvangen, Ranunkelhaven, Svenstrup og Tranehøjen.

De arbejder som ledelsesteam på at vedligeholde og kvalificere deres faglige ledelse.

Du vil blive en del af et ledelsesteam med 8 andre daglige pædagogiske ledere og en institutionsleder. Herudover har de en administrativ medarbejder, der understøtter deres institutionskontor. De er efter en sammenlægning i 2020 og et institutionsleder skifte i 2022 i forandring, og de forventer, at du vil være med til at præge deres fælles vej videre.

De arbejder ofte visuelt og har i 2022 skabt et ledelseslandskab, der kendetegner deres fælles faglige ledelse, som de genbesøger i foråret 2023, hvor de skal folde deres visioner ud.

I ledelsesteamet forventes du også at lede opad og kvalificere institutionslederens beslutninger med perspektiver fra den daglige praksis og have forståelse for de dilemmaer, der kan være i at lede i en politisk styret institution.

I ledelsesteamet ønsker de en kollega, der:
 • indgår i faglig sparring og udvikling af vores institution i tæt samarbejde med ledelseskollegaer og institutionslederen.
 • er fagligt velfunderet og understøtter Børne-og Ungeforvaltningens grundfortælling om ‘Stærke Børnefællesskaber’
 • deler ud af sin faglighed, men også evner at lytte og give relevant sparring og feedback
 • er opdateret på faglig ledelse eller er indstillet på, at deltage i et opsamlingsmodul med andre nye ledelseskollegaer i Odense Kommune, når det udbydes
 • har ledelseserfaring, eller er indstillet på at tage tre grundmoduler i Ledelse over tid
 • er nysgerrig, anerkendende og undersøgende i din tilgang
 • vil understøtte udviklingen af arbejdet med den styrkede læreplan og en evaluerende praksis sammen med os
De tilbyder
 • Onboardingforløb med institutionslederen
 • Mentorordning med en erfaren kollega
 • Et velfungerende børnehus med engagerede medarbejdere og forældre
 • Et ledelsesteam der giver følgeskab til hinanden og tager lederskab, når det er påkrævet
 • En fleksibel arbejdsplads med højt til loftet og plads til mangfoldighed.
Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Institutionsleder Kirsten Busborg på tlf. 51 49 88 32

Det praktiske

Ansøgningsfristen er søndag den 4. februar 2024. Første samtalerunde er torsdag den 8. februar 2024. Bemærk de indkalder med kort varsel telefonisk. Anden samtalerunde er onsdag den 21. februar 2024.

Kandidater, som går videre til 2. samtalerunde, vil blive bedt om at gennemføre en personprofil i den mellemliggende periode og arbejde med en case.

Søg stilling

Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, kønsidentitet, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Information
AdresseHøjmevænget 44, 5250 Odense SV
KontaktpersonInstitutionsleder Kirsten Busborg på tlf. 51 49 88 32
Ansøgningsfrist04/02/2024
AnsættelsesdatoSnarest muligt