Skip to main content
18. juni 2024

Kontorchef til Bystrategi i Borgmesterforvaltningen

Borgmesterforvaltningen søger en ny kontorchef, der, ligesom de, brænder for at skabe en levevenlig storby med plads til mangfoldighed, dynamik og fællesskaber, til et kontor med 10 medarbejdere, der bærer de samme værdier.

LokalNyt
Af: Andreas Hjort | Foto:

I Bystrategi i Borgmesterforvaltningen har de en pligt til at forfølge byens visioner i alle opgaver og skabe byforandrende projekter, som lever op til Byrådets ønsker. Det er de stolte af! Og de arbejder hver dag for at drive og bære byens store bystrategiske projekter frem.

Odenses transformation har i deres perspektiv potentiale til at blive helt særlig. Visionen er at transformere Odense til en storby med omtanke, hvor storbyens puls, kreativitet og mange muligheder forenes med den lille bys venlighed, nærhed og fællesskaber. Hvor de vil bruge målet om klimaneutralitet som en løftestang til at genopfinde byudviklingen, så de skaber en grøn, sund og levevenlig storby, bygget med kvalitet.

Lige nu søger de en ny kontorchef, der, ligesom de, brænder for at skabe en levevenlig storby med plads til mangfoldighed, dynamik og fællesskaber, til et kontor med 10 medarbejdere, der bærer de samme værdier.

Deres nye kontorchef skal favne mindst 4 vigtige opgaver.

Ledelse

Du bliver chef for et kontor, hvor de skal have det fulde potentiale ud af at være en lille og højt specialiseret enhed, der står med stort strategisk ansvar for byens udvikling på tværs af kommunen. For at kunne skabe et rum, hvor fagligheden kan udfolde sig med et godt flow i opgaveløsningen, er det vigtigt, at du både får opgaverne ind under huden og får et godt kendskab til medarbejdergruppen. Du vil hurtigt opdage, at nøglen til trivsel i høj grad findes i muligheden for at kunne realisere byrådets visioner for byens transformation og at udfolde kontorets mange fagligheder. Du kommer til at lede et hold af ambitiøse bystrateger, som gerne vil gøre en forskel. Det kan du understøtte ved:

  • at sikre en god afstemning med kommunens topledelse og politiske niveau
  • at skabe plads til og rammer for, at medarbejderne kan bringe deres viden i spil
  • at skabe rum for vidensudveksling, tværfagligt samarbejde og kompetenceudvikling.

Bystrategi og bystrategiske projekter

Som kontorchef for Bystrategi er du også Bystrategiens ambassadør. Bystrategien er byrådets vision og overordnede strategi for byens udvikling og er samtidig Odenses planstrategi, der sætter retning for Odense Kommunes proaktive byudvikling. Én gang i hver valgperiode skal du sidde for bordenden i den proces, hvor Byrådet skaber en vision for Odenses udvikling i en 12-årig periode, som sætter retning for alt fra fremtidens byudvikling og vækst over børn- og ungeområdet til sundhed og klima. Med afsæt heri skal du initiere og sætte retning for komplekse, længerevarende bystrategiske projekter.

Samarbejder

Og for at lykkes med det skal du forstå både din egen rolle, de politiske ambitioner og vigtigheden af den dialog, du skal have med både eksterne og interne samarbejdspartnere. Der er mange snitflader til opgaver, som løses i vores søsterforvaltninger og du vil få tætte og vigtige samarbejdspartnere, der ligesom dem arbejder med byens udvikling fra forskellige vinkler.

Topledelsesbetjening

Da deres opgavesæt er byforandrende, vil din dialog med topledelsen og det politiske niveau være essentiel, og du kommer helt naturligt til at arbejde ind i en lang række politiske sager, både i Økonomiudvalget og i Byrådet. Derfor kommer du til at være tæt på og understøtte din egen chef og Stadsdirektøren, så de kan løse deres opgaver, både i det politiske rum og eksternt.

Så er du en erfaren bystrateg, der søger en unik mulighed for at præge den langsigtede udvikling af Odense, vil de rigtig gerne høre fra dig.

Ansættelsesvilkår

Stillingen som kontorchef er indplaceret på niveau 3, hvor du refererer stabschef for Transformation & Organisation Dan Bonde Nielsen. Ansættelse sker efter forhandling med den relevante faglige organisation og i henhold til aftale indgået med KL.

Ansættelsesprocessen

Der er ansøgningsfrist den 11. august.

Første samtalerunde gennemføres den 14. august og anden samtalerunde gennemføres den 28. august. Kandidater, som inviteres til 2. samtalerunde, vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem de to samtaler.

Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, kønsidentitet, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Information
AdresseFlakhaven 2, 5000 Odense C
KontaktpersonStabschef for Transformation & Organisation, Dan Bonde Nielsen, tlf.: 29 10 74 65
Ansøgningsfrist11/08/2024
Ansættelsesdato01/10/2024