Skip to main content
23. maj 2024

Odense Kommune søger kommunikationsleder til By- og Kulturforvaltningen

Netop nu er By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune på udkig efter en ny kommunikationsleder. Du kan se hele jobopslaget herunder:

Kan du se og vinkle historien, hvad enten det handler om blomsterløg eller store byudviklingsprojekter? Og kan du samarbejde med både parkforvalteren, direktøren eller rådmanden om at få den formidlet bedst muligt? Kan du sætte dagsordenen for kommunikationen i hele forvaltningen – og være med til at styrke dialogen med både medierne og odenseanerne? Og tør du give chefen eller direktøren modspil, hvis deres beslutninger bare ikke giver mening? Så er det dig, Odense Kommune søger til stillingen som leder af deres kommunikationsteam.

Om jobbet

De søger en engageret og proaktiv leder til deres kommunikationsteam. Du vil få ansvaret for at udvikle og styrke deres kommunikation med både borgere og medier, i tæt samarbejde med deres dygtige kommunikationsmedarbejdere, der arbejder med alt fra presse, intern og ekstern kommunikation til svar på borgerhenvendelser.

Dine arbejdsopgaver vil f.eks. være at:

 • stå i spidsen for at udvikle og styrke deres kommunikation med borgerne – fra breve til telefonopkald og mails
 • implementere og udbrede den nye overordnede kommunikationsstrategi i hele forvaltningen
 • håndtere pressehenvendelser og sikre, at Odense Kommune selv sætter dagsorden med relevante historier
 • udvikle forskellige inddragelsesgreb i vores værktøjskasse sammen med medarbejdere og kolleger, så de bliver endnu skarpere i dialogen med odenseanerne
 • være med til at nytænke dialogen med borgere og erhvervsliv om byens udvikling og konkrete fornyelser i et enkelt byområde
 • have overblikket over forvaltningens generelle kommunikation i projekter, web, presse, intern kommunikation mv.

Som kommunikationsleder bliver du en del af staben Politik og Strategi, som understøtter forvaltningens politiske udvalg, ledere og medarbejdere med kommunikativ rådgivning, samarbejde med pressen, strategisk projekt- og procesunderstøttelse og juridisk rådgivning. I Politik og Strategi er de 26 dedikerede medarbejdere, som vægter det gode samarbejde højt. Samtidig holder de meget af at bruge tid sammen og mødes til fælles frokost, når kalenderen tillader det. De prioriterer også sociale arrangementer som sommerfest, julefrokost, DHL Stafet osv.

Du får ledelsesansvar for 6-7 medarbejdere, der arbejder med presse og kommunikation, og bliver en del af stabens ledelse, der ud over dig består af en stabschef og en kontorchef. Ledelsesteamet har en flad struktur og et tæt samarbejde, hvor det er vigtigt at inspirere og aflaste hinanden på tværs. Derudover kommer du til at arbejde tæt sammen med direktøren og den øvrige topledelse, ligesom du helt naturligt vil have et tæt samarbejde med de øvrige kollegaer i staben og på tværs af forvaltningen.

Om afdelingen

I By- og Kulturforvaltningen arbejder de med alt fra byudvikling, kulturelle begivenheder, drift af kommunens ejendomme, veje og parker til lokalplaner og erhvervsudvikling. De er derfor mange forskellige typer mennesker med vidt forskellige fagligheder. Bibliotekarer, rengøringsassistenter, ingeniører, byggesagsbehandlere og vejfolk arbejder sammen om at skabe de bedste rammer for byen og understøtte en bæredygtig fremtid for Odense.

Med deres brede opgaveportefølje spiller de i By- og Kulturforvaltningen en helt central rolle i Odenses udvikling. Deres fælles vision i forvaltningen er sammen at skabe en by, man ikke vil gå glip af. By- og Kulturforvaltningen har nemlig en mission om at skabe smukke, attraktive og mangfoldige rammer for livet i Odense, og det gør de ved at understøtte det levede liv i byen og skubbe til virkelyst, vækst og vilkår, når vi udvikler byen.

Om dig

Du skal kunne se dig selv i de fire værdier, som er essentielle for den måde, de arbejder på i By- og Kulturforvaltningen: lydhørhed, handlekraft, ambition og imødekommenhed.

For at lykkes med jobbet skal du både være i stand til at lede teamet, hvor du sparrer med medarbejderne og prioriterer opgaver, og du skal have lyst til selv at løse konkrete opgaver.

De forestiller sig, at du:

 • har ledelseserfaring fra en lignende stilling eller fra mediebranchen
 • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for journalistik eller kommunikation
 • er vant til at bringe din kommunikationsfaglighed i spil og er ikke bange for at stille de kritiske eller undrende spørgsmål for at sikre, at der er tænkt hele vejen rundt og kommer bedst muligt i mål med opgaven
 • er god til at indgå i relationer – både de kollegiale, men også i mødet med borgerne og pressen
 • har et strategisk syn og er klar på at sætte en retning samtidig med, at du har god situationsfornemmelse
 • trives både med ledelsesmæssige, administrative opgaver og hands-on kommunikation – lige fra at afholde MUS til selv at gribe knoglen og finde svar på et spørgsmål

De tilbyder

De tilbyder et spændende og afvekslende job, hvor du kommer til at arbejde med opgaver, der har stor betydning for odenseanerne og den by, Odense skal være.

Du får kontor på Odense Slot, der ligger centralt i byen – få minutters gang fra banegården.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Du starter den 1. august 2024 eller efter nærmere aftale.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Jakob Aarøe Jørgensen på e-mail: jakaj@odense.dk eller tlf.: 30 61 34 52, eller stabschef Anne Stolpe på e-mail: anlis@odense.dk eller tlf.: 2913 5919.

Det praktiske

Ansøgningsfristen er den 10. juni. Vi forventer at afholde samtaler i uge 25 og 26.

Information
AdresseNørregade 36, 5000 Odense
KontaktpersonKontorchef Jakob Aarøe Jørgensen på e-mail: jakaj@odense.dk eller tlf.: 30 61 34 52, eller stabschef Anne Stolpe på e-mail: anlis@odense.dk eller tlf.: 2913 5919.
Ansøgningsfrist10/06/2024
Ansættelsesdato01/08/2024