Skip to main content
6. november 2023

Tingkærskolen søger pædagogmedhjælper

Er du nærværende, anerkendende og empatisk i din pædagogiske tilgang? Har du blik for at skabe lige deltagelsesmuligheder for alle børn? Så er du måske Tingkærskolens nye pædagogmedhjælper i Yngste Børnemiljø.

Tingkærskolen har en fast stilling på 37 timer om ugen, hvor du dels skal arbejde som pædagogmedhjælper (24 timer om ugen), med fast morgenåbning kl. 06:30 mandag til fredag. Derudover skal du varetage rengøringen af førstesalen i Yngste Børnemiljø (13 timer om ugen). Når man er ansat, vil I i fællesskab se på, hvilket årgangsteam man bliver tilknyttet ind i skoledelen.
Tingkærskolen hører under Odense Kommune.

Om Tingkærskolen:

Tingkærskolen er en tosporet folkeskole, der er opdelt i 3 afdelinger, 0.-3., 4.-6., 7.-9. Deres Yngste Børnemiljø 0.-3. er placeret på deres afdeling i Fraugde, som er en del af Tingkærskolen, der har 360 elever, 26 lærere og 7 pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Tingkærskolen er ambitiøse på børnenes vegne. De vil ikke alene have, at de klarer sig godt i fagene, men også se, at de har troen på sig selv, og at de finder plads og bidrager i fællesskabet. Tingkærskolen har spændende læringsmiljøer, hvor der er en god atmosfære og et godt kollegialt fællesskab.

De tilbyder:
 • Et Yngste Børnemiljø, hvor det er rart at komme både som elev, forældre, personale og gæst. Deres miljø er præget af fokus på arbejdet med læringsmål, nye styrkede læreplaner, struktur og trivsel
  Et Yngste Børnemiljø, der oplever sig som en samlet helhed, og hvor der er fokus på anerkendelse blandt børn, personale og ledelse
 • Et Yngste Børnemiljø, hvor teamsamarbejdet mellem pædagoger og lærere vægtes højt, og hvor der er blik for ressourcer og muligheder
 • Et Yngste Børnemiljø, hvor pædagoger og medhjælpere udbyder understøttende aktiviteter, og hvor der altid er planlagte aktiviteter I SFO’en – hvor kvalitet og nærvær i tiden med børnene prioriteres
 • Et Yngste Børnemiljø, hvor medarbejderne systematisk involverer familierne og lokalsamfundet som medskabere af læring, fællesskaber og lige deltagelsesmuligheder for alle elever.
Deres kommende kollega skal:
 • Trives i arbejdet i skolens yngste klasser
 • Tænke kreativt om undervisning, leg og læring med inddragelse af børnene i både praktiske opgaver og i planlægning af aktiviteter
 • Igangsætte udviklende aktiviteter, der fanger eller udspringer af børnenes interesser
 • Se udviklingen i børnene, frem for at fastholde dem i det, de ikke kan
 • Have engagement og overblik
 • Skabe positive relationer og samtidig sætte grænser og mål
 • Evne høj grad af undervisningsdifferentiering
 • Ønske at arbejde med Low Arousal
Forventninger:
 • At du er robust og stærk i det relationelle
 • At du er tydelig, positiv og anerkendende i dit møde med børn, forældre og kolleger
 • At du indgår i et tæt og modigt professionelt samarbejde med dine kolleger om den pædagogiske praksis
 • At du har en god energi og involverer dig i de faglige fællesskaber
Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Du kan læse mere om skolens værdier m.m. på skolens hjemmeside.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte Tingkærskolen for nærmere information. Henvendelse kan ske til afdelingsleder Malene Hedemand på 53 63 38 26 eller skoleleder Bjarne Larsen på 40 18 78 01.

Du kan også læse mere om Odense Kommune her.

Det praktiske

Ansøgningsfristen er den 21. november 2023 og samtaler den 27. november 2023.

Søg stilling

Du kan søge stillingen via dette link.

Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Information