Skip to main content
30. januar 2024

Kystvandråd: Genopbygningen af Odense Fjord bliver svær og dyr – men er ikke umulig

Kystvandrådet for Odense Fjord gør i en ny rapport status over fjordens fremtid. Store mængder data og scenarieberegninger ligger til grund for rapportens konklusioner og anbefalinger.

Af: Odense Fjord Samarbejdet | Foto: LokalNyt
PRESSEMEDDELELSE

Nye og flere vandmiljøforbedrende tiltag under fjordens vandoverflade og betydeligt færre næringsstoffer i fjordens vand.

Sådan lyder nogle af anbefalingerne i en ny rapport, som Kystvandrådet for Odense Fjord har udgivet. Kystvandrådet blev stiftet som ét af fire kystvandråd på landsplan i februar 2023 og har arbejdet på sin rapport lige siden. Formålet var at anvise en ny og lokal tilgang til at nå målet.

Rapporten peger samtidig på fjordens største presfaktorer og på mulige løsninger. Ifølge Tim Vermund, rådmand for klima og miljø i Odense Kommune, som fik tildelt Kystvandrådet, er rapporten et længe ventet værktøj til at implementere løsninger.

Kystvandrådets anbefalinger viser, at der er mange strenge at spille på, når vi skal genoprette fjorden, og det er gode nyheder. Det er også tydeligt, at der ligger en stor opgave foran os, men et fælles udgangspunkt og et godt samarbejde øger sandsynligheden for, at vi når i mål. Og derfor er jeg glad for, at man i Odense Fjord Samarbejdet vil arbejde videre med anbefalingerne, siger Tim Vermund (S).

Rapporten viser, at næringsstoffer fra landområderne tæt på fjorden skal sænkes betydeligt. Samtidig retter den søgelyset mod behovet for at etablere vandmiljøforbedrende tiltag under fjordens vandoverflade som for eksempel etablering af stenrev og plantning af ålegræs.

Baseret på store mængder data

Kystvandrådet for Odense Fjords rapport er baseret på en stor vandmiljømodel med navnet SWAT+, hvor al data om fjorden ligger til grund for rapportens udregninger. På baggrund af den data er der regnet på en lang række scenarier, hvorefter de potentielle effekter er målt.

Rapporten peger også på, at det er vigtigt at have et øje for, hvilken årstid nye tiltag bliver iværksat i. Der er nemlig mest effekt herover sommermånederne, hvor planter både over og under vandet gror.

På baggrund af rapporten anbefaler Kystvandrådet for Odense Fjord selv en helhedsorienteret tilgang, hvor flere forskellige typer indsatser tages i brug, at vådområderne tager flere hensyn til blandt andet reduktion af udledninger, biodiversitet og rekreative hensyn, at der igangsættes målrettet marin naturgenopretning i Odense Fjord snarest muligt, at der fra statslig side oprettes en national fond, pulje eller lignende med henblik på storskala marin naturgenopretningsprojekter, og at der fra statslig side fortsat prioriteres midler til etablering af vådområder.

Læs rapporten her.

Fakta

Kystvandråd for Odense Fjord består af ni af aktørerne i Odense Fjord Samarbejdet samt Dansk Ornitologisk Forening Fyn, Friluftsrådet og Dansk Sportsfiskerforbund.

Odense Fjord Samarbejdet er en gruppe af fynske virksomheder, institutioner og organisationer, der samarbejder om at forbedre vandmiljøtilstanden i Odense Fjord.

Samarbejdet har følgende parter:
• Danmarks Naturfredningsforening
• L&F Centrovice
• Vandcenter Syd
• Fjernvarme Fyn
• Odense Renovation
• Faarborg-Midtfyn Kommune
• Nordfyns Kommune
• Kerteminde Kommune
• Odense Kommune
• Odense Havn
• HJ Hansen
• Marius Pedersen
• Dansk Gartneri
• FFV Energi & Miljø
• Syddansk Universitet
• SEGES