Skip to main content
12. juni 2024

Læseglæde hopper ind i børnehuse: Kængurubiblioteker gør det lettere for familier at låne gode børnebøger

Det bliver nu lettere for småbørnsforældre at låne en god børnebog med hjem fra vuggestuen eller børnehaven. Nye “satellitbiblioteker” hopper i disse dage ud i ti af Odense Kommunes børnehuse – i form af store kængurufigurer med lommen fuld af bøger. Kænguruerne slutter sig til flokken på 50, der for år tilbage hoppede i forvejen.

Af: Odense Kommune | Foto: Odense Kommune
PRESSEMEDDELELSE

I Danmark halter børns læselyst efter i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Børnene læser sjældnere og i kortere tid. Men jo tidligere de starter, og jo flere hyggelige læsestunder de får med familien, jo bedre. For det har betydning for børns læselyst og sprogudvikling, at de allerede som små får gode vaner med at kigge i bøger, få læst historier højt og ikke mindst talt om indholdet.

Vi ved, at det er vigtigt for børns sprog, at der læses højt og tales med dem derhjemme, og at det er en rolig stund med fordybelse og nærvær. Derfor er det sådan en god nyhed, at vi giver børn og forældre adgang til kvalitetsbørnebøger i endnu flere af vores børnehuse. Jeg plejer at sige, at sprog åbner 1000 døre, og den nøgle vil vi gerne give til børnene i dagtilbud og skoler – men jo i et samarbejde med forældre også, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Susanne Crawley Larsen og Søren Windell er med på en lytter. Foto: Odense Kommune
Satellitbiblioteker kommer tættere på brugerne

Det er Odense Bibliotekerne, der stiller bøger til rådighed for udlån gennem satellitbibliotekerne.

I en travl hverdag med børn, der skal i skole og børnehave, kan det være en udfordring for børnefamilierne at få tid til at komme på biblioteket. Bøger og læsning er vigtigt for alle børn, og derfor er jeg også glad for, at vi kan hjælpe og i stedet kan lade kængurubiblioteket hoppe ud til familierne. Det handler om at gøre tilbuddet lettilgængeligt, så familierne sammen kan opleve læselysten og gå på opdagelse i bøgernes univers, siger by- og kulturrådmand Søren Windell.

De gode erfaringer fra de nuværende kængurubiblioteker har givet Odense Kommune ønske om at udvide ordningen. Børnehuse, der allerede har en kænguru med lommen fuld af bøger, kan nemlig berette, at en del forældre oplever, at børnene ønsker at få læst mere op derhjemme, og at det også har øget forældres fokus på boglæsning derhjemme.

En del forældre viser også en øget interesse for at være i dialog med deres dagtilbud om hjemlån af bøger til dialogisk læsning for at styrke barnets ordforråd og sprogforståelse.

Der blev både læst og talt om de nye bøger i SkatteØen, inden forældrene kan låne dem med hjem. Foto: Odense Kommune.
SkatteØens børn kigger nysgerrigt i lommen

SkatteØen er et af de ti børnehuse, der i dag bød en ny kænguru inden for i børnehuset. Sammen med de to rådmænd tog børnene imod med sange og et nysgerrigt kig i lommens indhold.

Daglig pædagogisk leder i SkatteØen Børnehus, Lene Borg, glæder sig til, at børnehuset nu også vil være et lille satellitbibliotek.

Vi arbejder i forvejen målrettet med sprog, når vi er sammen med børnene. Der er sprog i alt, hvad vi gør i løbet af en dag. Det er rigtig vigtigt, at børnene får et tidligt kendskab til boglæsning og skriftsproget, både til bogstaver i alfabetet og læseretning. Så det har vi fokus på både for børn i vuggestue og børnehave. Kængurubiblioteket kan være med til at gøre det nemmere og mere tilgængeligt for forældre at låne børnebøger med hjem. Så kan den gode læsestund fortsætte derhjemme, siger hun.