Skip to main content
31. maj 2024

Ledigheden i Odense er steget

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i april 2024 var på 4.126 fuldtidspersoner. Det svarer til 4,0 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune.

Af: Odense Kommune | Foto: Pexels
PRESSEMEDDELELSE

De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense steg fra 3,9 % i marts 2024 til 4,0 % i april 2024.

For hele landet var ledighedsprocenten uændret 2,9 % i både marts 2024 og april 2024.

Jeg tager det meget alvorligt, at ledigheden den seneste tid er steget i Odense. Derfor er jeg tilfreds med, at der i Beskæftigelses- og Socialudvalget er en stærk vilje til at investere i at få flere odenseanere i job. På det seneste udvalgsmøde blev vi enige om at finde penge til særlige indsatser for seniorer, akademikere og ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Og ved seneste budgetforlig satte vi penge af til flere pladser på integrationsgrunduddannelsen, og vi har fundet penge til et nyt job- og integrationshus. Alt i alt har vi det seneste år sat knap otte millioner kroner af til nye indsatser for at styrke beskæftigelsen og nedbringe ledigheden, siger beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt.

Odense indtog en 3. plads i ledighedsplaceringen i april 2024. Dvs. Odense havde landets 3. højeste ledighedsprocent.

I marts 2024 havde Odense landets 4. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 3,8 % svarende til 3.982 fuldtidspersoner.