Skip to main content
28. juni 2024

Ledigheden i Odense er uændret

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i maj 2024 var på 4.217 fuldtidspersoner. Det svarer til 4,0 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er uændret på 4,0% fra april 2024 til maj 2024.

Af: Odense Kommune | Foto: LokalNyt Odense
PRESSEMEDDELELSE

For hele landet er ledighedsprocenten ligeledes uændret med 2,9 % i både april 2024 og maj 2024.

Vi fortsætter vores bestræbelser på at få flere ledige odenseanere i job eller uddannelse. Derfor åbner vi i dag et nyt Job- og integrationshus, hvor vi gør en ekstra indsats for at få ledige borgere med en ikke-vestlig baggrund i job. Som de første i Danmark indfører vi 37 timers arbejdspligt for nyankomne, ledige borgere med en ikke-vestlig baggrund. Huset indeholder også tilbud til borgere med en ikke-vestlig baggrund, som har hængt fast i ledighed i flere år. Begge dele forventer vi os meget af, for det er vigtigt både for den enkelte borger og for os som samfund, at de bliver en del af det danske arbejdsmarked, siger Christoffer Lilleholt.

Odense indtager en 4. plads i ledighedsplaceringen i maj 2024. Dvs. Odense har landets 4. højeste ledighedsprocent. I april 2024 havde Odense landets 3. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 3,7 % svarende til 3.829 fuldtidspersoner.