Skip to main content
8. januar 2024

Lokalt undervisningslaboratorium indviet

Torsdag den 4. januar trodsede 9. Y fra Agedrup Skole det voldsomme vintervejr for at komme til undervisning i LIFE Fondens første regionale undervisningslaboratorium for skoleelever. Det nye LIFE Lab Syddanmark er beliggende i Odense og inviterer skoleklasser fra hele Fyn til at arbejde eksperimenterende med naturvidenskab og teknologi i topmoderne faciliteter.

Af: LIFE Fonden | Foto: LIFE Fonden
Pressemeddelelse

Verdens befolkning vokser og vokser, men der bliver ikke mere landbrugsareal til at dyrke fødevarer på. Så hvordan kan vi skaffe mad nok til alle på en bæredygtig måde? Det er hovedtemaet i LIFE Fondens undervisningsforløb Turbovækst, hvor elever gennem praktisk arbejde undersøger, om katalyse og kunstgødning kan være svaret. Nu får elever fra skoler på hele Fyn mulighed for at arbejde med Turbovækst – og flere andre naturfaglige forløb fra LIFE Fonden – i et topmoderne undervisningslaboratorium.

Undervisningslaboratoriet har LIFE Fonden etableret i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense. Den første skoleklasse i det nye LIFE Lab Syddanmark var 9. Y fra Agedrup Skole – og de havde en spændende og anderledes skoledag.

Det er fedt at se noget anderledes end det normale fysiklokale. Vi har arbejdet mere kreativt med forsøg og samarbejdet mere. Det er godt, for så kommer alle med deres perspektiver og meninger, fortæller Selin Yenilmez fra 9. Y og suppleres af klassekammeraten Lucas Pedersen:

Da vi ankom, var der flag og alkoholfri champagne – det var fedt! Det bedste i dag har været at få lov til selv at skabe noget. Man engagerer sig også mere i undervisningen, når det handler om en vigtig problemstilling, som det gør her.

Laboratorium skal inspirere og begejstre

Hos LIFE Fonden glæder man sig over at kunne tage imod de første nysgerrige og engagerede elever i det nye laboratorium.

Naturen, naturvidenskab og teknologi har i dag en alt for lille plads i vores almene dannelse. Det skal vi ændre på, ikke mindst fordi vi lever midt i en naturkrise. Børn og unge skal i højere grad være naturvidenskabeligt og teknologisk myndige og kunne forholde sig til de problemstillinger, vores omgang med naturen medfører, og de muligheder, vi skal gribe. Vi er meget glade for nu at kunne tage imod de første elever i LIFE Lab Syddanmark og håber, at de gennem vores undervisningsforløb vil blive inspireret og få lyst til at lære mere om naturvidenskab og teknologi, fortæller Stefan Hermann, adm. direktør i LIFE Fonden, og uddyber:

Etableringen af LIFE Lab Syddanmark er muliggjort i tæt samvirke med UCL og Odense Kommune. Vi deler en fælles ambition om at fremme interessen for naturvidenskab og teknologidannelse blandt børn og unge. Odense Kommune har et stort fokus på at styrke naturfag og teknologiforståelse, mens UCL uddanner og videreuddanner dygtige naturfagslærere. Det giver os fremragende muligheder for i fællesskab at løfte den naturfaglige dagsorden i Odense og omegn.

LIFE Fonden er et landsdækkende og almennyttigt undervisningsinitiativ, der ønsker at fremme børn og unges naturvidenskabelige og teknologiske almendannelse uanset deres baggrund. Derfor tilbyder fonden bl.a. gratis undervisningsforløb til skoler og undervisning i laboratorier. LIFE Lab Syddanmark er ét blandt flere undervisningslaboratorier, som LIFE Fonden er i gang med at etablere rundt om i landet.

Verdens største problemstillinger på skoleskemaet

Når elever kommer til LIFE Lab Syddanmark, har de forinden arbejdet med et undervisningsforløb fra LIFE Fonden hjemme på deres skole.

I et LIFE Forløb arbejder elever praktisk med at udvikle løsninger på nogle af de største problemstillinger, verden står overfor, som fx at stoppe sult eller gøre produktion mere bæredygtig. I LIFE Lab Syddanmark fortsætter eleverne arbejdet sammen med undervisere fra LIFE Fonden. Her er der avanceret udstyr, som ikke normalt er til rådighed på skoler.

Både LIFE Forløb og undervisningen i LIFE Lab Syddanmark er gratis for skolerne, da det uddeles som bevillinger fra LIFE Fonden.

LIFE Lab Syddanmark er opført i tæt dialog med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Odense Kommune, der siden 2022 har været partnerskabskommune med LIFE Fonden. Det første spadestik til byggeriet blev taget i december 2022 af Susanne Crawley Larsen, rådkvinde for Børn & Unge i Odense Kommune, og Jens Mejer Pedersen, rektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Læs mere på www.LIFE.dk

Det nye LIFE Lab Syddanmark er beliggende i Odense og inviterer skoleklasser fra hele Fyn til at arbejde eksperimenterende med naturvidenskab og teknologi i topmoderne faciliteter. Pressefoto: LIFE Fonden

Fakta:

Om LIFE Lab Syddanmark

  •  LIFE Lab Syddanmark i Odense bliver ca. 260 kvm. stor og udstyres med avanceret laboratorieudstyr, som ikke normalt er til rådighed på skoler.
  • Der er tale om en trækonstruktion med store glaspartier og lette facader. Bygningen får et bæredygtigt design med synlige bærende træsøjler.
  • Det forventes, at ca. 3.500 skoleelever, svarende til ca. 160 klasser, vil besøge laboratoriet årligt.

Om LIFE Fonden

LIFE Fondens mission er at styrke børn og unges naturvidenskabelige og teknologiske almendannelse samt interesse og ambitioner for at uddanne og fordybe dig indenfor naturvidenskab og teknologi uanset deres baggrund. LIFE Fonden er støttet af Novo Nordisk Fonden.

LIFE Fonden tilbyder undervisningsforløb til grundskoler og ungdomsuddannelser i hele Danmark. I LIFE Forløb arbejder eleverne praktisk og eksperimenterende med virkelighedsnære problemstillinger. LIFE Forløb er gratis at anvende og uddeles som bevillinger fra LIFE Fonden. 

LIFE står for Læring, Idéer, Fascination og Eksperimenter. Læs mere på www.LIFE.dk