Skip to main content
18. januar 2023

Mere hjælp på vej til ængstelige børn og unge

Samtalegrupper for unge piger og en børn- og ungelæge tilknyttet Headspace. Det er to af de måder, som Odense Kommune fremover vil hjælpe børn og unge, der døjer med ængstelighed og angst.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ODENSE KOMMUNE

Samtalegrupper for unge piger og en børne- og ungelæge tilknyttet Headspace. Det er to af de måder, som Odense Kommune fremover vil hjælpe børn og unge, der døjer med ængstelighed og angst.

Byens unge, forældre og medarbejdere tæt på de unge mødtes flere gange sidste år med byrådspolitikere for sammen at blive klogere på, hvordan børn og unge oplever en hverdag, hvor en del af dem føler sig pressede og mistrives. Efterfølgende satte forligspartierne bag Budget 2023 bl.a. halvanden million kroner af til at gøre en indsats for de unge. Pengene dækker forskellige tiltag over en treårig periode.

Mistrivsel kan være mange ting, og den kommer blandt andet til udtryk som angst eller ængstelse. Netop den ængstelse ønsker partierne at gøre noget ved, ligesom de ønsker, at skolerne skal forebygge mistrivsel ved at give eleverne flere muligheder for at opleve præstationsfrie fællesskaber.

Børn og unges mistrivsel løses ikke med et snuptag. Jeg tror, at vi skal ændre nogle strukturer i vores samfund – i den måde vi har skruet et forjaget liv sammen, hvor mange savner tid til nærvær og fordybelse. Sideløbende med at vi har en samtale med hinanden om det, vil vi hjælpe de unge, der nu og her har det svært. Særligt er jeg glad for, at vi intensiverer samarbejdet med Region Syddanmark gennem Headspace, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R).

Headspace og GirlTalk står klar
Headspace er et åbent og anonymt tilbud til sårbare unge i alderen 12-25 år, og organisationen tilbyder i dag rådgivningssamtaler og sociale aktiviteter til unge i Odense. Fremover vil Odense Kommune have en børne- og ungelæge tilknyttet Headspace og derigennem få et tættere samarbejde med psykiatrien i Region Syddanmark, der også har en højt specialiseret psykiatrifaglig medarbejder tilknyttet Headspace. Den kommunale børne- og ungelæge kan opdage tendenser blandt de unge og bruge den viden til lave forebyggende tiltag. Håbet er også, at et øget samarbejde mellem kommunen og organisationen fører til, at ængstelige drenge i højere grad finder vej til Headspace.

Der står allerede piger på venteliste til nye samtalegrupper hos GirlTalk, som med beslutningen kan videreføre arbejdet i Odense med at styrke selvværdet hos piger i 7.-9. klasse gennem samtalegrupper for piger og foredrag for henholdsvis unge og deres forældre. I EmpowR mødes otte piger i et præstationsfrit rum 10 gange og arbejder med temaer, der er relateret til at være en ung pige. Pigerne får redskaber til at håndtere det svære i deres liv. Fremover gennemføres 4-6 forløb årligt.

Forhåbninger hos udvalgsmedlemmerne
Børn- og Ungeudvalget vedtog i dag at sætte de to forløb i gang og håber, at de kommer mange børn og unge til gavn.

Vi ser desværre mange ængstelige børn og unge i Odense. Derfor er det vigtigt, at vi har steder, hvor de kan finde nogen, der kan lytte. GirlTalk og Headspace er gode eksempler på sådanne kendte og tilgængelige steder, og jeg er glad for, at vi giver flere børn mulighed for at søge derhen, når livet bliver svært. For vi skal som by kendes på, hvor godt vi behandler alle vores børn og unge, siger fra Rikke Beider på vegne af Konservative.

I en tid med mange ængstelige unge er sådanne indsatser af høj vigtighed. Vi ved, at de virker, når der er tryghed og genkendelighed for de unge. Det er kendetegnende for de valgte projekter, siger Anne-Mette Ebensgaard på vegne af Socialdemokratiet.

Hvis et sårbart barn står alene med de redskaber, som vi politisk anviser, er der risiko for, at barnet ikke er robust nok til at trække sig selv op. Derfor har disse indsatser også fokus på barnets og den unges nære relationer. Jeg håber, at indsatsen betyder, at det sårbare barn på sigt vil føle sig så styrket, at det kan stå på egne ben og endda blive robust nok til at hjælpe andre op, siger Mark Grossmann (V).

SF’s udvalgsmedlem Abdirashid Abdi stemte for en anden model end flertallet, men siger om den valgte model med Headspace og GirlTalk:

Det er særligt vigtigt for mig, at vi ikke taler om kortvarige projekter, men nu hjælper unge over flere år, siger Abdirashid Abdi (SF).