Skip to main content
14. august 2023

Ministerbesøg: Odense delte de gode erfaringer med faste, tværfaglige teams i hjemmeplejen

Siden januar 2023 har fem teams i hjemmeplejen i Odense deltaget i et forsøg med faste, tværfaglige teams, og de første erfaringer tegner godt.

Af: Viktor Bork | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ODENSE KOMMUNE

“Større tryghed for de ældre og bedre arbejdsmiljø” er overskriften på de første erfaringer i pilotprojekt med faste, tværfaglige teams i hjemmeplejen i Odense. Fredag besøgte ældreminister Mette Kierkgaard (M) et af de teams, der er med i projektet. 

Siden januar 2023 har fem teams i hjemmeplejen i Odense deltaget i forsøg med faste, tværfaglige teams. Målet med faste, tværfaglige teams er først og fremmest at sikre, at det i højere grad er de samme medarbejdere, der kommer hos den ældre – og at de forskellige fagpersoner, der kommer i hjemmet, arbejder tæt sammen.

De første erfaringer tegner rigtig godt, og det glæder rådmand Brian Dybro (SF):

– Allerede efter de første fem måneder er der meget, der tyder på, at en organisering i faste, tværfaglige teams kan skabe både en mere tryg ældrepleje og et bedre job for medarbejderne. Det ligger der et kæmpe potentiale i. Både her i Odense og i resten af landet, lyder det fra Brian Dybro.

Derfor var han også ekstra glad, da han fredag kunne fortælle ældreminister Mette Kierkgaard (M) om de gode erfaringer, da hun gæstede Fyn.

Mette Kierkgaard lyttede med stor interesse på de første erfaringer:

– Det er afgørende for de ældres tryghed at blive mødt af velkendte ansigter. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne er tæt på borgeren og løbende har mulighed for at justere i hjælpen. Den tværfaglige tilgang bidrager til at løfte kvaliteten af den pleje og omsorg, der bliver givet. Samtidig kan organiseringen i faste teams være med til at skabe et mere attraktivt arbejdsmiljø for medarbejderne. Det er meget glædeligt, at pilotprojektet i Odense allerede ser ud til at have skabt positive forandringer for både borgere og medarbejdere, og jeg ser frem til at bringe de gode erfaringer i spil for at styrke fremtidens ældrepleje.

Erfaringer tegner godt for både ældre og medarbejdere

Både de ældre og medarbejderne i Odense er ved pilotprojektets start i januar blevet stillet en række spørgsmål. For de ældres vedkommende er de bl.a. blevet spurgt ind til deres oplevelse af den hjælp, de får, herunder om det ofte er de samme, der kommer i hjemmet. Og for medarbejdernes vedkommende er de bl.a. blevet spurgt til, hvordan de oplever samarbejdet med kollegerne, herunder fælles mål og sammenhold i teamet.

Fem måneder senere er de blevet stillet de samme spørgsmål igen, og allerede nu tegner det altså rigtig godt. Brian Dybro uddyber:

– Selvom tilfredsheden generelt lå højt hos de ældre, så kan vi se en sammenhæng, mellem at det nu i højere grad er de samme medarbejdere, der kommer i hjemmet, og en stigning i oplevelsen af tryghed og kvalitet i den hjælp, de får, fortæller han og fortsætter:

– Samtidig kan vi se, at organiseringen i faste teams, gør en stor forskel for medarbejderne. Her er den såkaldte sociale kapital steget og endda så meget, at den er højere end ikke blot den øvrige Ældre- og Handicapforvaltning, men også højere end Odense Kommune som samlet arbejdsplads. Det er meget betydningsfuldt, og jo ikke mindst i en tid, hvor der bliver mangel på fagmedarbejdere på ældreområdet. Her bliver det endnu vigtigere, at ældreplejen i Odense er et sted, man gerne vil arbejde.

Rehabilitering som fundament

Spørger man Ældre- og Handicapforvaltningens adm. direktør Gitte Østergaard, hvorfor erfaringerne med faste, tværfaglige teams tegner så godt så tidligt i projektet, er hun ikke i tvivl:

– I Odense har vi de seneste ti år arbejdet meget ihærdigt med rehabilitering som fagligt fundament, hvor tværfagligt samarbejde er centralt. I 2015 lavede vi en gennemgribende omorganisering, hvor vi derfor indrettede alle vores arbejdspladser med forskellige fagligheder. Det betyder, at vores medarbejdere allerede i dag sidder sammen og derfor er forudsætningerne for det tværfaglige samarbejde også bedre, end da de sad på forskellige matrikler, fortæller hun og fortsætter:

– Pilotprojektet med faste, tværfaglige teams bygger derfor oven på det arbejde og den tænkning, medarbejderne allerede kender godt, men det at blive sat sammen i mindre teams om en bestemt grupper ældre ser ud til at gøre en positiv forskel for både de ældre og medarbejderne.

Fakta om faste, tværfaglige teams

Pilotprojektet er etableret i fem udekørende dagvagtsgrupper. I hver gruppe er der nedsat et fast, tværfagligt team bestående af ca. 12 til 16 medarbejdere. Medarbejdernes faglighed er social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, terapeuter og rehabiliteringsrådgivere. I to af de fem teams indgår også medarbejdere fra aftenvagtsgrupperne.

Projektet kører fra til udgangen af 2023 og evalueres primo 2024.