Skip to main content
13. september 2022

Nu kan du låne bøger hos din dagplejer

Fremover skal forældre ikke kun huske baby, og at få skiftetøjet med hjem fra dagplejen, når det bliver weekend. Nu kan de også låne en bog med hjem til hyggelæsning.

Af: Daniel Svendsen | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ODENSE KOMMUNE

Fremover skal forældre ikke kun huske baby og at få skiftetøjet med hjem fra dagplejen, når det bliver weekend. Nu kan de også låne en bog med hjem til hyggelæsning. I disse dage leverer Odense Biblioteker 6000 børnevenlige bøger til dagplejerne i Odense, så det kan blive endnu lettere for forældre at være med til at give deres barn gode læsevaner fra kravlealderen.

Det har stor betydning for et lille barns sproglige udvikling, at det hører historier blive læst højt og samtidigt får oplevelser med bogstaver og læseretning. Derfor har Odense Kommune modtaget 700.000 kroner fra Kulturministeriet til projektet BOGglad, der netop har til formål at gøre gode børnebøger tilgængelige for de alleryngste børn og deres familier.

Lige adgang til bøger
Forskning viser for eksempel, at et 3-årigt barn af højtuddannede forældre har hørt 30 millioner flere ord end et barn af kortuddannede forældre.

– Sprog åbner tusinde døre for det lille barn. Et veludviklet sprog betyder, at barnet kan gøre sig forståelig, få venner og lære nyt. I forvejen læser dagplejerne for deres børn og lærer dem ord gennem lege og sange. Nu bliver de ydermere en lille lokal afdeling af biblioteket, så det bliver nemt med for alle forældre at få læseoplevelser med deres barn. Der er forskellige traditioner for biblioteksbesøg og højtlæsning i hjemmene, og det er mit håb, at vi med bøger inden for rækkevidde kan give flere børn flere muligheder i livet, siger Susanne Crawley Larsen.

6000 bøger fra biblioteket til dagplejerne
De 6000 bøger distribueres i første omgang til legestuerne, hvor dagplejerne mødes med hinanden hver 14. dag. Herfra kan den enkelte dagplejer tage en stak bøger med hjem, som så kan byttes ud med en ny stak, når forældrene trænger til nye.

– De fleste ved nok, at det i en travl hverdag kan være svært at nå på biblioteket for børnefamilierne. Derfor er vi meget interesserede i at skabe nogle fleksible rammer, så det alligevel bliver muligt at låne nyt læsestof med hjem. Det handler om at give de helt små børn lyst til at læse, og det kan vi understøtte med BOGglad. Forhåbentlig giver det også børnefamilierne inspiration til at besøge bibliotekerne, hvor vi kan tilbyde næsten uendelige læseoplevelser resten af livet, siger by- og kulturrådmand, Søren Windell.

Legestuen Caroline er en af de legestuer, der i denne uge får leveret sine bøger. Det glæder Jette Lindstrøm, der er dagplejepædagog og sprogvejleder i Dagplejen Nord i Odense.

– Arbejdet med at have fokus på sprog i hverdagen i dagplejen og i legestuerne har været en stor prioritering for os igennem flere år. Det er det stadig – og bøgerne fra BOGglad-puljen er med til at holde fokus på vigtigheden af læsning med børnene. Vi ved, hvor afgørende de første 1.000 dage af barnets liv er for senere læring, udvikling, trivsel og dannelse. Derfor samarbejder vi med forældrene om barnets sproglige udvikling, da vi ved, at alle voksne i et barns liv er sproglige rollemodeller. I den forbindelse er det givtigt med nye bøger af høj kvalitet til alle legestuerne, siger hun.

Fakta om sprogstimulering

  • Danske børn er ikke lige godt stillet ved skolestart. Børn med kortuddannede forældre har seks gange større risiko for at have dansksproglige problemer, når de starter i skole. Børn af forældre med en ikkevestlig baggrund har hele 14 gange større risiko.
  • International forskning har vist, at en 3-årig fra et højtuddannet hjem har hørt 30 millioner flere ord, end en 3-årig fra et kortuddannet hjem har.
  • Der er stor forskel på børns sproglige færdigheder, allerede når de er helt små. Der er så tidligt som ved 12-månedersalderen store forskelle blandt børn med hensyn til antallet af ord, de forstår. De 10 % hurtigste børn kan forstå mellem 113 og 190 ord, mens de 10 % langsomste børn kun forstår mellem 3 og 12 ord. Ved 24 måneder er det mere end 700 ord, som adskiller det hurtigste og det langsomste barn fra hinanden.
  • Dansk forskning viser, at denne markante forskel, der kan ses ved børnenes start i dagtilbud, ved skolestarten er vokset til, at der er mere end 2 års forskel i sprogkompetencer mellem de 15 % sprogligt svageste og stærkeste børn.

Fakta om projektet

  • I Finansloven for 2021 blev der afsat 25 millioner kroner til at styrke børns møde med litteraturen – læs mere her.
  • Puljens formål er at understøtte og stimulere børns adgang og lyst til litteratur, ved at materialer indkøbes, aktiveres og gøres let tilgængelige i de institutioner, hvor børn færdes uden for hjemmet og uden for skoleregi
  • Odense Kommune har modtaget 700.000 kroner til “Boglæsning og tidlig literacy i dagplejen”.

FLERE NYHEDER