Skip to main content
24. april 2024

Nu kan mennesker med demens blive kørt til fritidstilbud, familie og indkøb i Odense Kommune

Odense Kommune har indført en forsøgsordning, der giver mennesker med demens mulighed for kørsel til familiebesøg, indkøb, kulturelle tilbud og lignende. Borgeren kan tage en ledsager med gratis.

Af: Odense Kommune | Foto: Unsplash
PRESSEMEDDELELSE

Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense har søgt om og fået puljemidler til en forsøgsordning, som gør det muligt at tilbyde kørsel til mennesker med demens, som ikke er omfattet af kommunens øvrige kørselsordninger. Disse tilbydes almindeligvis til ældre med fysiske bevægelsesudfordringer.

Ældre- og handicaprådmand Brian Dybro (SF) glæder sig over, at målgruppen udvides i forsøgsperioden:

Jeg håber, at dette vil kunne øge livskvaliteten for mennesker med demens og deres pårørende. Med denne forsøgsordning er det ikke længere transport, der skal stå i vejen for muligheden for at besøge familie, komme i teatret eller ud at købe ind med en ledsager. Det er vigtigt at fastholde en så almindelig hverdag som muligt, selvom man rammes af sygdom.

Tag en ledsager med gratis

Den konkrete målgruppe for forsøgsordningen er mennesker med en demensdiagnose, som har mistet evnen til at køre bil eller benytte offentlig transport, og som ikke har pårørende, der kan transportere dem. Hvis det vurderes, at borgeren har brug for ledsagelse, gør den nye ordning det gratis for borgerens ledsager at køre med.

Odense Kommune vurderer, at der er ca. 200-300 borgere i målgruppen. Håbet er, at 200 af disse allerede inden for det næste år bliver tilknyttet ordningen.

Tilskuddet er på 2,3 mio. til hele forsøgsperioden, som løber frem til juni 2026.

Selve kørslen varetages af Mobil i Odense, som også står for kommunens øvrige visiterede kørselstilbud.

Forsøgsordningen evalueres løbende. Status på forsøgsordningen vil blive offentliggjort i løbet af første halvår 2026.