Skip to main content
22. maj 2024

Ny pulje skal gøre en forskel for frivilligheden i Odense

“Her-og-nu-puljen” er titlen på en ny pulje, som giver mulighed for, at borgergrupper og nye foreningstyper kan søge midler til mindre projekter, aktiviteter og arrangementer.

Af: Odense Kommune | Foto: Odense Kommune
PRESSEMEDDELELSE

Odense er rig på fællesskaber, hvor engagement og vilje til at gøre en positiv forskel for lokale udfordringer eller en større samfundsmæssig sag, er den bærende kraft. Ser man på frivilligheden i Danmark er der en tydelig tendens til, at borgere engagerer sig på nye måder for at skabe forandringer og løsninger på de dagsordner, der optager dem. Den nye pulje kan blive en kickstarter for, at initiativer fra Odenses mange frivillige ildsjæle kan komme godt fra start, siger borgmester Peter Rahbæk Juel.

Puljen er én blandt de foreløbigt 21 anbefalinger, som “Udvalget for frivillighed og civilsamfund” har peget på, kan være med til at styrke frivilligheden i Odense. Nogle af de andre anbefalinger handler blandt andet om åbning af folkeskolerne for nye foreningstyper og grupperinger, styrkede muligheder for rådgivning samt udbredelse af Socialkompas.

I udvalget har vi været i dialog med mange forskellige foreninger og bevægelser, for at høre om deres erfaringer med frivillighed i Odense. Det var i den forbindelse, at idéen om en ny pulje opstod. Vi kunne simpelthen høre, at der var nogle typer frivilligt engagement, der faldt ned imellem to stole, og som ikke kunne søge midler, hjælp eller rådgivning. Det er for eksempel dem, der arbejder med klima- og miljømæssige dagsordener, LGBTQ+-rettigheder eller de borgergrupper, der er opstået i forbindelse med arbejdet med Velfærdens Fundament. Frivilligheden ændrer sig og når den gør det, skal vi følge med og dermed være med til at fremtidssikre frivilligheden, siger Mette Skaarup, (Ø), forperson for Udvalget for frivillighed og civilsamfund

Læs mere på odense.dk/herognu

Fakta:

“Her-og-nu-puljen” er en pulje, hvor idéer og aktiviteter i Odense hurtigt kan få luft under vingerne. Grupper og bevægelser kan søge op til 5.000 kr. til at sætte gang i arrangementer eller projekter, som styrker deres sag. Med Her-og-nu-puljen er der kort fra tanke til handling. Ansøgere kan søge digitalt på odense.dk og få svar allerede inden for tre uger.

Puljen giver mulighed for, at civilsamfundet kan søge midler til at skabe forandringer og løsninger på dagsordener, der optager dem i form af mindre projekter, aktiviteter og arrangementer. Det kan være frivillige indsatser, som har til formål at gøre en positiv forskel for lokale udfordringer eller for større samfundsmæssige dagsordener set fra et lokalt perspektiv.

Der er afsat 100.000 kr. årligt til uddeling over de næste tre år.