Skip to main content
6. februar 2024

Ny undersøgelse viser, hvem der er storforbruger af kulturbiografer som Café Biografen

Når landets kulturbiografer byder inden for, er det særligt to typer af biografgængere, som sætter sig i mørket med en café latte i hånden for at se en god film.

Af: Nordisk Film | Foto: Unsplash
PRESSEMEDDELELSE

En analyse fra Dansk Reklame Film viser, at kulturbiografernes kernepublikum er hhv. 20-34-årige studerende på en lang videregående uddannelse og byboere over 50 år med en lang uddannelse og høj indkomst. Det er disse to grupper, som udgør gæstesegmentet ”den kulturelle biografgænger”. Dette segment besøger oftest kulturbiograferne og er karakteriseret ved at være meget kulturinteresserede, veluddannede og urbane.

Dansk Reklame Film har lavet en stor analyse af ”den kulturelle biografgænger”, som udgør en væsentlig del af kernepublikummet i kulturbiografer som Grand Teatret, Nordisk Film Biografer Dagmar, Gentofte Kino, Gloria Biograf, Empire Bio, Reprise Teatret, Nordisk Film Biografer Trøjborg og Café Biografen Odense.

”Den kulturelle biografgænger” er et gæstesegment, der besøger biografen med høj frekvens og betragter biografoplevelsen som mere end blot underholdning; det er en kulturel begivenhed, hvor fordybelse og filmens audiovisuelle aspekter er i centrum. Segmentet værdsætter ikke bare biografoplevelsen; de er også kvalitetsbevidste forbrugere, der i højere grad udnytter byens tilbud og kulturelle aktiviteter og udgør dermed et særdeles interessant forbrugersegment.

Den kulturelle biografgænger mener, at film skal ses i biografen, hvor filmoplevelsen bliver til en kulturel oplevelse. Kulturbiografgængerne besøger også biografen med højere frekvens og øget hyppighed, sammenlignet med den generelle biografgænger. I det hele taget er den kulturelle biografgænger storforbruger af byens kulturelle tilbud – fra koncerter og stand-up shows, til museumsbesøg og foredrag, ligesom de oftere går på restauranter, caféer eller vin- og cocktailbarer – ofte også i forbindelse med et biografbesøg. De er kvalitetsbevidste, har stor købevillighed og en stærk miljøbevidsthed, forklarer Asbjørn Shee Crusell, der er Head of Inventory & Sales Research i Dansk Reklame Film.

En social oplevelse

En af de otte kulturbiografer i analysen er Grand Teatret i København. Her kan biografdirektør Kim Foss sagtens genkende sit kernepublikum:

Jeg kan godt genkende billedet, men vil dog, for egen regning, tilføje, at det sociale element er af betydning for samtlige af vores forskellige målgrupper. Biografoplevelsen fører bestemte ting med sig, som bare er blevet en indgroet del af ”pakken”. Det gælder også mødet med andre mennesker – og reklamerne før forestillingen, siger Kim Foss.

Hos Gentofte Kino kan biografdirektør Sune Lind Thomsen især genkende den ene af de to typer:

I Gentofte Kino møder vi især målgruppen over 50 år. De foretrækker især vores events og særvisninger, og vi gør os hver dag umage for at levere gode oplevelser i biografen. De unge har vi i mindre grad, men mon ikke de kommer igen på et senere tidspunkt, siger han.

Dansk Reklame Film understreger, at der selvfølgelig også er andre typer af gæster, som besøger kulturbiograferne end de universitetsstuderende og de veluddannede byboere over 50 år. ”De kulturelle biografgængere” er et særligt interessant gæste- og forbrugersegment, hvor de aspekter der generelt karakteriserer biografgængere i højere grad, er udpræget og fremtrædende.

Læs hele analysen her: https://drf.dk/nyheder/den-kulturelle-biografgaenger/