Skip to main content
4. oktober 2022

Nyt kunstværk på letbanestation retter fokus på epilepsi

Letbanestationen ved Odense Banegård Center er én af tre udvalgte steder i Odense, hvor Epilepsiforeningen markerer sit 60 års jubilæum med kunst i byrummet.

Af: Daniel Svendsen | Foto:

Hvis du fra 3. oktober og et par uger frem kommer forbi letbanestationen ved Odense Banegård Center, vil du formentlig bemærke et farverigt kunstværk malet på klinkerne.

Værket, der er udført af Marko Colors Geometry, illustrator og grafisk designer, forestiller omridset af en person, der er fastfrosset i et epileptisk anfald.

Letbanestationen er én af tre udvalgte steder i Odense – de to øvrige er Brandts og Storms Pakhus – hvor Epilepsiforeningen markerer sit 60 års jubilæum med kunst i byrummet.

Formålet med værkerne er at udbrede kendskabet til epilepsi – en neurologisk sygdom, som cirka 55.000 danskere lever med. Hver dag får rundt regnet 12 nye stillet diagnosen. De fleste udenforstående forbinder epilepsi med krampeanfald, men det er faktisk ikke det mest typiske epileptiske anfald, fortæller Epilepsiforeningen i en medfølgende pressemeddelelse.

Få danskerne til at stoppe op

De iøjnefaldende værker skal få danskerne til at stoppe op og reflektere over de oplevelser, som epilepsi kan medføre. Vi ønsker, at værkerne skal være et incitament for danskerne til at opsøge mere viden om epilepsi”, forklarer Lone Nørager Kristensen, landsformand for Epilepsiforeningen.

Danskernes manglende viden om epilepsi kan være en af grundene til, at Epilepsiforeningen fortsat får mange historier om personer, der får anfald i det offentlige rum, og som ikke får den rette hjælp.

Det er enormt vigtigt, at flere danskere bliver oplyst om epilepsi, da sygdommen har så indgribende betydning for livskvaliteten for dem, som lever med epilepsi. Vi er nødt til at skabe mere synlighed, så vi også på den måde kan forbedre livsvilkårene for alle de personer, som på mange måder er påvirket af epilepsi”, siger Lone Nørager Kristensen.

Sammen med hvert af kunstværkerne finder du en QR-kode, som leder ind til historier om epileptiske anfald fra det virkelige liv.

Letbanen må gerne være andet end transport

Odense Letbanes adm. direktør, Dan Ravn, glæder sig over, at Epilepsiforeningen har valgt en letbanestation som et godt afsæt for kampagnen.

Letbanen må gerne være andet og mere end transport. Særligt, når vi som her, kan bruge vores kontaktpunkter i byrummet til at formidle et godt og vigtigt budskab om en sygdom, som mange af os ved for lidt om,” siger Dan Ravn og tilføjer:

Odense Banegård er vores mest benyttede letbanestation. Som minimum kan vi derfor love Epilepsiforeningen, at rigtigt mange mennesker vil møde illustrationen over det næste par uger.

Du kan får mere at vide om epilepsi og om kunstværkerne på Epilepsiforeningens hjemmeside.

KILDE: Odenseletbane.dk

FLERE NYHEDER