Skip to main content
19. maj 2023

Obligationer er igen interessante at have i porteføljen

Har du obligationer i din portefølje? Hvis ikke, så kan det være, at du skal begynde at kigge nærmere på dem. Det viser nye tal.

Af: Rikke Hansen | Foto:

ANNONCØRBETALT INDHOLD

Har du obligationer i din portefølje? Hvis ikke, så kan det være du skal begynde at overveje det.

Beierholm er et af landets førende revisions- og rådgivningsvirksomheder. De rådgiver både private og erhvervsdrivende med alt fra revision og regnskab til rådgivning i skatteforhold og meget mere. Deres seneste råd omhandler køb af obligationer til din portefølje.

En ny opdatering fra Rådet for Afkastforventninger har vist, at det igen er attraktivt at kigge på obligationer. Efter finanskrisen og den dertilhørende finanspolitik har obligationer i de foregående år ikke været attraktive. Dette skyldes bl.a. den lave rente. Renterne er dog steget, og det betyder, at obligationsmarkedet er interessant igen.

Rent kreditmæssigt er de mest sikre obligationstyper er stats- og realkreditobligationer. Fordelene ved disse er, at de er relativt sikre og har en stabil indtægt. Ulempen er, at renten ofte er lavere end andre obligationer, som har kreditrisiko, og at man kan købe dem, når renten er lav, og at man dermed hænger på en lav rente i mange år.

Alle obligationstyper har fordele og ulemper, hvilket også betyder, at forventningerne til afkast ser forskellige ud, alt efter hvilke obligationer man ejer. Man bør ikke holde fast på en form for obligation, det skal ikke være et enten eller, men et både og. Risikospredning er afgørende for din portefølje og økonomi. Derudover er tidshorisont og risikovillighed også vigtige aspekter at have in mente, inden man investerer.

Der er altid risiko forbundet med at investere, og de højere renter, og dermed afkastforventninger, er ikke ensbetydende med, at der ikke kan komme udsving eller tab undervejs, alt efter hvilke obligationer man vælger at investere i.

Du kan læse mere om, hvorfor Beierholm mener, at du skal investere i obligationer her.