Skip to main content
25. august 2023

Odense er fynsk mester i samarbejde med erhvervslivet om vej- og parkopgaver

På Fyn står private leverandører for knap halvdelen af opgaverne med at vedligeholde grønne arealer og veje. Det viser en ny analyse fra Dansk Industri. Odense sender over 70 pct. af disse opgaver i udbud og er områdets topscorer, mens Langeland og Middelfart er de fynske kommuner, der løser flest vej- og parkopgaver selv.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA DI BYGGERI

På Fyn står private leverandører for knap halvdelen af opgaverne med at vedligeholde grønne arealer og veje. Det viser en ny analyse fra Dansk Industri. Odense sender over 70 pct. af disse opgaver i udbud og er områdets topscorer, mens Langeland og Middelfart er de fynske kommuner, der løser flest vej- og parkopgaver selv. DI Byggeri Fyn peger på, at de fynske kommuner kan spare mange penge ved at skrue op for samarbejdet med virksomhederne.

Lidt under halvdelen af de fynske kommuners vej- og parkopgaver blev i 2022 udført af private virksomheder. Dermed ligger Fyn placeret i midten, når det gælder de danske regioners samarbejde med private virksomheder om at få fjernet ukrudt, fejet gader og ryddet sne. Til sammenligning sender kommunerne i Hovedstaden i gennemsnit kun 29 pct. af de samme opgaver i udbud, mens tallet i Midt- og Vestjylland ligger på ca. 54 pct.

Det viser en ny analyse af Dansk Industri, der kortlægger samarbejdet med private leverandører på vej- og parkområdet i landets 98 kommuner.

Jeg glæder mig over, at flere fynske kommuner har et tæt samarbejde med virksomhederne om mange opgaver som snerydning, vejarbejde og græsslåning sammenlignet med andre områder i landet. Virksomhederne bidrager nemlig med ny teknologi og nye måder at løse opgaverne på, som løfter kvaliteten. Samtidig giver større konkurrence en bedre pris for kommunerne samlet set, siger formand for DI Byggeri Fyn Steen Johansen.

Der er stor forskel mellem kommunerne på, hvor meget de lader private leverandører komme til.  Odense, Svendborg og Nordfyn løser ca. to ud af tre vej- og parkopgaver i samarbejde med virksomhederne og ligger dermed i top, mens det i Middelfart og i Kerteminde kun er omkring en tredjedel af disse opgaver, som er overdraget til private aktører. På Langeland er det ca. en fjerdedel. I de fleste kommuner på Fyn og øerne er brugen af private leverandører til vej- og parkopgaver faldet i forhold til året før.

Jeg håber, at kommunerne lærer af hinanden og overvejer, om flere kan gøre som Odense og Svendborg, der lægger en stor del af vedligeholdelsen af veje, parker og andre grønne områder ud til private virksomheder. Særligt fordi vi har et stærkt privat marked på dette område, der er dygtige til at løfte opgaverne til en god pris, siger Steen Johansen

DI’s analyse viser, at det samlet kan frigive op til 22 millioner kroner, hvis de ti fynske kommuner løfter det offentligt-private samarbejde til samme niveau som landets ti bedste kommuner, hvilket svarer til en effektivisering på 10-15 pct.

I en tid, hvor kommunernes økonomi er presset, er det særligt vigtigt at bruge pengene bedst muligt til gavn for både borgere og virksomheder. Faktisk kan Middelfart frigive over 4 millioner kroner og Assens over 3 millioner kroner, hvis de lader private virksomheder løfte de fleste af opgaverne indenfor vej- og parkområdet. Det er altså store summer penge, som kommunerne vil kunne bruge på andre områder som dagtilbud eller ældrepleje, afslutter han.