Skip to main content
11. januar 2023

Odense får internationalt klimastempel

Mandag fik Odense et ”stempel” på, at kommunen lever op til de internationale målsætninger i Paris-aftalen om at reducere CO2-udledningen og tilpasse sig klimaforandringerne.

Af: Isabella Ravn | Foto:

I mandags fik Odense tildelt en certificering som DK2020-kommune. Det betyder, at vi nu har fået et ”stempel” på, at Odense lever op til de internationale målsætninger i Paris-aftalen om at reducere CO2-udledningen og tilpasse sig klimaforandringerne.

Odense Kommune skriver på deres facebookside, at certificeringen kommer som følge af de to planer – Klimahandleplan 2023 og Klimatilpasningsplan 2023 – der blev vedtaget af Odense Byråd før jul.

Et af kravene for en certificering er, at man som by arbejder efter at blive klimaneutral senest i 2050. Men i Odense sætter vi barren endnu højere med et mål om at blive klimaneutral allerede i 2030! Odense er dermed godt på vej i en grøn og bæredygtig retning.

DK2020 er et samarbejde mellem Realdania, Kommunernes Landsforening, regionerne og 95 af landets kommuner med den grønne tænketank Concito som videnspartner.

Selve certificeringen varetages af C40, der er et netværk af verdens største og mest ambitiøse byer, der samarbejder om at udvikle, udveksle og iværksætte løsninger på klimaområdet.

Læs meget mere om Odenses klimaplaner og certificeringen her: odense.dk/klima