Skip to main content
21. december 2023

Odense investerer i flere specialiserede pladser til mennesker med omfattende støttebehov

Som en del af Velfærdens Fundament har Odense Byråd netop frigivet 14, 7 mio. kr. som de første investeringer i de fysiske rammer på det specialiserede socialområde. Midlerne skal bl.a. bruges til at etablere fire nye pladser på bo- og aktivitetstilbuddet Grevenlund.

Af: Odense Kommune | Foto: LokalNyt Odense
PRESSEMEDDELELSE

Flere odenseanere lever med et eller flere fysiske, psykiske eller kognitive handicap, som påvirker deres funktionsniveau i en sådan grad, at de har brug for støtte til at kunne leve et så godt liv som muligt. Samtidig har flere brug for flere og mere specialiserede indsatser.

Det betyder bl.a., at behovet for både bo- og dagtilbudspladser stiger i de kommende år. Derfor er de fysiske rammer på det specialiserede socialområde også en del af den politiske aftale om at sikre velfærdens fundament i Odense.

Onsdag godkendte byrådet udmøntningen af de første investeringer på området. Investeringer for i alt 14,7 mio. kr.

Fire nye pladser på specialtilbuddet Grevenlund

De første investeringer går bl.a. til udbygning af specialtilbuddet Grevenlund. Her skal et nyt modulbyggeri sikre fire nye pladser, og det glæder rådmand Brian Dybro (SF):

I en tid med et massivt pres på det specialiserede velfærdsområde er jeg rigtig glad for, at vi i Odense alligevel har fokus på at sikre de gode rammer for nogle af de mennesker i vores samfund, som har størst behov, udtaler Brian Dybro og fortsætter:

Med det nye modulbyggeri på Grevenlund kan vi sikre en bedre støtte og livssituation for nogle mennesker, som har meget svært ved at være i omgivelser med mange stimuli. Og som har brug for en meget individuel pædagogisk indsats.

På det specialiserede bo- og aktivitetstilbud Grevenlund bor i dag 18 personer med varig nedsat psykisk/fysisk funktionsevne og behov for massiv støtte og hjælp. Målgruppen inkluderer voksne med sindslidelser, gennemgribende adfærdsforstyrrelser eller dom til behandling samt udadreagerende adfærd.

Det nye modulbyggeri vil omfatte to dobbelthuse med en lejlighed i hver ende samt et centralt aktivitetsrum, der sikrer et skærmet miljø for aktivitetstilbud til beboerne.

Genetablering af dagtilbud for beboerne på handicaptilbuddet Munkehatten

Med gårsdagens udmøntning frigives desuden midler til at genetablere dagtilbuddet for beboerne på Munkehatten i naboejendommen på Tornbjerggård. Det styrker den sammenhængende indsats for beboerne på Munkehatten, der fremadrettet får bedre rammer for dagtilbuddet.

Fakta:

I 2020 besluttede Odense Byråd at igangsætte projektet Velfærdens Fundament, som er en samlet investering i velfærdens fysiske rammer på 1,8 mia. kr. Pengene skal bruge til udbygning, renovering og vedligehold af kommunens bygninger på hele velfærdsområdet.

I aftalen er der afsat 150 mio. kr. til det specialiserede socialområde. Onsdag frigav Odense Byråd de første 14,7 mio. kr. til området.