Skip to main content
7. september 2022

Odense Kommune afbryder samarbejde med skulpturpark

Odense Kommune stopper samarbejdet med Hollufgård Skulpturpark efter den samlede bestyrelses ønske om at træde tilbage.

Af: Daniel Svendsen | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ODENSE KOMMUNE

Odense Kommune stopper samarbejdet med Hollufgård Skulpturpark efter den samlede bestyrelses ønske om at træde tilbage.

Bestyrelsen for den selvejende institution Hollufgård Artist Residence Skulpturpark meddelte den 15. august Odense Kommune, at den træder tilbage, grundet de økonomiske og organisatoriske udfordringer institutionen står i. På baggrund af dette besluttede By- og Kulturudvalget at stoppe samarbejdet og det årlige tilskud til institutionen.

Situationen er ulykkelig, og jeg har stor respekt for bestyrelsen, som har gjort alt, hvad den kunne for at redde institutionen. Jeg ved, at mange kunstnere har deres daglige gang og virke på stedet, og jeg har fuld forståelse for, at det er en meget svær situation. Der er tale om et kunst- og kulturtilbud, som mange har haft glæde og gavn af. Desværre er økonomien så dårlig, at det – selv efter at institutionen har fået udbetalt tilskud på forskud – ikke er muligt at fortsætte institutionen og dermed aftalen om driftstilskud,” siger by- og kulturrådmand Søren Windell (C).

I et brev til Odense Kommune skriver den samlede bestyrelse, at den har besluttet at træde tilbage, idet institutionen står i en alvorlig krise, som bestyrelsen ikke ser sig i stand til at løse. Krisen er økonomisk, der er ikke penge til den daglige drift, og den konstituerede leder er fratrådt. På den baggrund besluttede politikerne i By- og Kulturudvalget på mødet den 31. august at stoppe for tilskuddet til institutionen.

Odense Kommune har opsagt driftsaftalen på baggrund af bestyrelsens henvendelse om organisationens ledelse og den økonomiske situation. Nu handler det om, at vi får talt med bestyrelsen om, hvordan lokalerne rømmes i god ro og orden inden udgangen af november“, siger kontorchef Nicolai Frank, Fritid og Kultur i By- og Kulturforvaltningen.

Den selvejende institution Hollufgård Artist Residence Skulpturpark har drevet værksteder, atelierer og workshops siden 1980’erne og haft en række kunstnere på gæsteophold. Institutionen kom i økonomisk uføre i sommeren og efteråret 2021 som følge af økonomiske dispositioner i forbindelse med Skulpturtriennale 2021. I november 2021 vurderede By- og Kulturforvaltningen efter dialog med bestyrelsen og gennem en vurdering af institutionens budget og en revisorerklæring, at det var realistisk for institutionen at fortsætte driften.

Odense Kommune forsøgte på den baggrund at afhjælpe institutionens likviditetskrise i november 2021 ved at udbetale det fulde tilskud for 2022 på 715.000 kroner. Det skete på By- og Kulturudvalgets møde den 23. november 2021, hvor institutionen desuden fik et ekstraordinært tilskud på 300.000 kroner, som skulle modregnes i årene 2023 og 2024.

Siden har bestyrelsen i foråret 2022 uden held søgt at få institutionen på ret kurs ved at reorganisere institutionen og genoprette økonomien. Institutionen bad den 29. juni om et ekstra tilskud. Det er forvaltningens vurdering, at organisationen er for skrøbelig og økonomien for dårlig til at fortsætte den nuværende tilskudsaftale. Institutionen har også selv tilkendegivet, at driftstilskud ikke er nok til at dække de reelle driftsomkostninger.

FLERE NYHEDER