Skip to main content
25. januar 2023

Odense Kommune får større pengesum til kystsikring

Klimaforandringerne giver mere ekstremt vejr, og det har konsekvenser for de danske kyster. Derfor uddeler Staten nu penge til kystsikring.

Af: Isabella Ravn | Foto:

Klimaforandringerne giver mere ekstremt vejr, og det har konsekvenser for de danske kyster. Derfor uddeler Staten nu 150 millioner kroner til kystsikring, og 282.000 kroner går til Odense Kommune.

Strækningen ved Færgevej langs Kølevandskanalen i Odense står til at blive sikret bedre mod fremtidens vejr. Her er på nuværende tidspunkt stor risiko for særligt oversvømmelser ved vandstigninger og stormfloder, og projektet går på, at der skal bygges et dige.

Pengene til sikringen kommer fra en statslig pulje på 350 millioner kroner, der er øremærket til at beskytte de danske kyster mod oversvømmelser og erosion. I alt ti kommuner får i 2023 en bid af den store pengesum, og det er især Esbjerg, Helsingør, Dragør og Køge, der får mest med mellem 26,2 og 37,4 mio. kroner. Til Odense Kommune er der levnet 282.000 kroner.

Danmark er i det hele taget særligt udsat for vejrforandringerne grundet de lange kyststrækninger og det flade landskab. Derfor vil den stigende vandstand og det våde, vilde vejr skabe oversvømmelser og få kysterne til at svinde ind.