Skip to main content
9. december 2022

Odense Kommunes sociale klausuler hjælper særligt udsatte ledige i job

Som den eneste kommune i landet kombinerer Odense Kommune sociale klausuler og virksomhedsmatch i sin beskæftigelsesindsats.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ODENSE KOMMUNE

Som den eneste kommune i landet kombinerer Odense Kommune sociale klausuler og virksomhedsmatch i sin beskæftigelsesindsats. Et fireårigt pilotprojekt har foreløbig bragt 78 udsatte ledige i beskæftigelse, og Odense Byråd har nu besluttet at gøre projektet permanent.

Når Odense Kommune i dag skriver kontrakt med en virksomhed efter en udbudsrunde, indgår parterne ikke kun en aftale om levering af et bestemt produkt eller en ydelse. De kommunale kontrakter indeholder nemlig også en såkaldt social klausul, der forpligter virksomheden på at samarbejde med kommunen om at hjælpe ledige med særlige behov i arbejde hos den pågældende leverandør.

Sociale klausuler har længe været anvendt i Odense Kommune, men et fireårigt pilotprojekt, der kombinerer klausulerne med nøje opfølgning og målrettet match mellem virksomheder og ledige, har vist sig at styrke området markant.

I dag, snart fire år efter pilotprojektets start, foreligger de første resultater – og de er positive. I begyndelsen af september 2022 er i alt 78 nu tidligere ledige blevet ansat som følge af indsatsen. Resultatet er så godt, at Odense Byråd nu har vedtaget at gøre projektet permanent.

– Sociale klausuler har vist sig at være en effektiv nøgle til at højne inklusion og rummelighed i ansættelsesprocesser, og Odense Kommune har derfor i flere år arbejdet målrettet med vores sociale klausuler som en del af et forsøg på at styrke mangfoldigheden og bringe flere ledige odenseanere med særlige behov i arbejde, siger borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel.

Borgmesteren fremhæver, at Odense Kommune som den eneste kommune i Danmark følger de sociale klausuler ekstra tæt. Af samme grund er Odense Kommune også den eneste, der direkte kan måle effekten af en dedikeret indsats med håndhævelse af de sociale klausuler.

Både opfølgning og håndhævelse sker i konstruktivt fællesskab med vores leverandører, og jeg er stolt af at se, hvordan de tager det sociale ansvar på sig. Det vidner om virksomheder med stort menneskeligt overskud. Og netop vores tætte samarbejde med virksomhederne er med til at gøre forskellen – det er det, der gør vores indsats anderledes end lignende indsatser i andre kommuner, siger han.

Særligt udsat gruppe
De sociale klausuler omfatter en særligt udsat gruppe ledige, som ofte befinder sig allerlængst væk fra arbejdsmarkedet. Det drejer sig eksempelvis om mennesker i fleksjob og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Netop, fordi denne gruppe ledige ofte har svært ved at finde eller fastholde beskæftigelse, er de gode erfaringer fra pilotprojektet endnu mere bemærkelsesværdige.

Virksomhederne i Odense er heldigvis meget interesserede i at tage et socialt ansvar. Nogle gange skal de bare have en hjælpende hånd i forhold til at få matchet deres behov for arbejdskraft med de ledige borgere og deres individuelle kompetencer og funktionsevne. Det kan vi hjælpe med, og derfor er samarbejdet omkring de sociale klausuler så frugtbart, at det nu gøres permanent, siger beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune Christoffer Lilleholt.

Han glæder sig samtidig over pilotprojektets mange vindere:

Både borgerne, der kommer i job, virksomhederne, der får nogle ofte meget dedikerede medarbejdere, og de offentlige pengekasser har en gevinst. For borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, kan brugen af de sociale klausuler være en kærkommen mulighed for at finde fodfæste på jobmarkedet, siger han.