Skip to main content
10. juni 2024

Odense øger sit sociale engagement med ny socialpolitik

Den nye socialpolitik for Odense er landet på Kommunens skrivebord, og skal nu ud at gøre en forskel i samarbejde med byens socialt udsatte borgere.

Af: Nete Hjort Ploug | Foto: Odense Kommune

Odense Kommune vil være en rummelig storby. Derfor har den nye socialpolitik fokus på, at kommunen fremover skal være ekstra lydhør overfor socialt udsatte borgeres input til nye tiltag, der skal forbedre vilkårene for dem og på socialområdet. 

Individ, inklusion og imødekommenhed 

Socialpolitikken er skabt på baggrund af,

(…) at alle mennesker kan komme på kant med livet. I det perspektiv er det særligt vigtigt, at de udsatte borgere mødes som subjekter med hver deres unikke livshistorie frem for som objekter, der skal tilpasse sig rigide kommunale rammer, lyder det fra  Mads Thomsen, Næstformand i Beskæftigelses- og Socialudvalget, i en pressemeddelelse fra Odense Kommune. 

Den nye socialpolitik lægger vægt på emner indenfor socialområdet som rummelighed, arbejdsmarked, ungeliv, sundhed, fællesskaber og digital tilgængelighed. Når disse visioner skal ud ud at leve i form af konkrete handlinger og handlingsplaner, der berører den enkelte, bliver det med udsatte menneskers egne input som rettesnor. Det øgede samarbejde mellem kommune og individ vil forhåbentlig øge følelsen af at blive inkluderet og prioriteret i samfundet, selv om man lever i en udsat situation.

Udsatterådet: De udsattes stemme 

Igennem Udsatterådet skal relationen mellem Odense Kommune og udsatte borgere styrkes. Udsatterådet i Odense består af aktører, der alle har med det sociale område at gøre, og derfor kan de være talerør for udsatte mennesker. Susanne Kvolsgaard, der tiltrådte som formand i Udsatterådet den 1. juni 2024, har store forventninger til din nye socialpolitik:

Den sætter en ambitiøs retning i forhold til at skabe en storby for alle og med plads til alle.

I pressemeddelelsen udtrykker hun desuden, at det glæder hende, at politikken fortsat tager udgangspunkt i at understøtte den enkelte borger gennem Housing First-princippet, der arbejder for, at ingen i Odense Kommune skal være hjemløse.

Medborgerskab og ansvar  

Socialpolitikken tager afsæt i, at Odense kan og skal hjælpe byens udsatte borgere 

(…) ud fra en forventning om, at vi alle efter bedste evne selv tager ansvaret for at få et godt liv. Det gør vi bedst med udgangspunkt i den enkelte borgers situation og ønsker og i et samarbejde med civilsamfundets aktører og Udsatterådet, lyder det fra beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt i pressemeddelelsen.

Du kan læse mere om socialpolitikken her, der har fået titlen ‘Ansvar i en storby’.