Skip to main content
15. april 2024

Odenseaner valgt til bestyrelsen hos ejerne af Danmarks største medlemsejede privatforsikringsselskab

Ved weekendens generalforsamling i LB Foreningen blev der valgt tre bestyrelsesmedlemmer. Heriblandt var Mette Meulengracht Jensen fra Odense, som blev genvalgt til bestyrelsen. Hun indtræder nu i bestyrelsen for LB Foreningen, der ejer 93,6 % af aktierne i Danmarks største medlemsejede privatforsikringsselskab, LB Forsikring.

Af: LB Foreningen | Foto: LB Foreningen
PRESSEMEDDELELSE

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg ved weekendens generalforsamling til LB Foreningens bestyrelse. Blandt de valgte er den 43-årige Mette Meulengracht Jensen fra Odense, der blev genvalgt til yderligere 4 år i bestyrelsen. Hun blev valgt i et felt på 18 kandidater. De tre valgte kandidater var alle siddende bestyrelsesmedlemmer.

Der har været en meget stor interesse for at komme i bestyrelsen i LB Foreningen. Det vidner om et stort engagement i vores forening og et stærkt demokratisk fundament. Vi skal nu i gang med det videre arbejde med at udvikle vores forening yderligere, og jeg ser frem til at fortsætte arbejdet sammen med Mette og den øvrige bestyrelse, siger LB Foreningens formand, Lars Busk Hansen.

Den samlede bestyrelse består af:

Lars Busk Hansen, formand
Martin Bødker Krogh, næstformand
Merethe Svalgaard Knuhtsen
Thomas Rasmussen
Martin Hare Hansen
Mette Meulengracht Jensen

Bestyrelsen i LB Foreningen består således af 4 mænd og 2 kvinder.

Jeg ser det som et tegn på, at vi i bestyrelsen har gjort et godt stykke arbejde, når der er genvalg til alle de siddende bestyrelsesmedlemmer. Det er en anerkendelse af deres store arbejde, hvor de har været med til at gennemføre nogle af de store forandringer, som vi har lavet i vores forening gennem de sidste 4 år, siger Lars Busk Hansen.

Som bestyrelsesmedlem vælges man for en 4-årig periode. Det er de 70 delegerede i LB Foreningen, som på foreningens generalforsamling vælger bestyrelsesmedlemmerne. Foreningens formand vælges direkte af generalforsamlingen hvert 4. år – næste gang i 2026.

Den samlede bestyrelse. Fra venstre mod højre: Lars Busk Hansen, Merete Svalgaard Knuhtsen, Martin Bødker Krogh, Mette Meulengracht Jensen, Thomas Rasmussen og Martin Hare Hansen. Foto: LB Foreningen

Fakta:

OM LB FORENINGEN

LB Foreningen er ejer af LB Forsikring, som er Danmarks største medlemsejede privatforsikringsselskab, med over 435.000 medlemmer. LB Forsikring består af Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring og LB Forsikring til PFA. Som forsikringstager i LB Forsikring er man også medlem af LB Foreningen og dermed medejer af LB Forsikring. LB Foreningen uddeler midler til almennyttige formål og uddeler ca. 20 mio. kr. årligt – heraf 5 mio. kr. til regionale formål.