Skip to main content
24. maj 2023

Odenses skoleelever får nu undervisningsmiljørepræsentanter

Odenses skoleelever får nu yderligere indflydelse på deres fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Af: Rikke Hansen | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ODENSE KOMMUNE

Hvem ved bedst, hvordan det føles at holde sig en hel dag, fordi toilettet er ulækkert? Eller når man ikke tør sige noget højt i klassen af frygt for at blive grint af? Eller når man får hovedpine på grund af dårlig udluftning? Eller når gangen hen til klassen bare er dybt uinspirerende? Det ved eleverne bedst. Derfor får Odenses skoleelever nu yderligere indflydelse på deres fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Næste skoleår uddannes over 60 elever til at være undervisningsmiljørepræsentanter.

En skole er ikke kun de voksnes arbejdsplads – det er også elevernes. Og derfor skal de nu i højere grad komme til orde, når det handler om forholdene på deres skole.

På hver eneste af Odenses folkeskoler bliver to elever uddannet som undervisningsmiljørepræsentant, også kaldet UMR. Det er en slags børnenes svar på de arbejdsmiljørepræsentanter, som mange voksne kender fra deres arbejdsplads som AMR. De nye UMR’er får viden om, hvad godt undervisningsmiljø er og om, hvordan de kan inddrages i skolens daglige arbejde med at forbedre det.

Elevvenlig kommune

Prioriteringen af at sende 60 elever afsted på kurserne ligger godt i tråd med, at Odense i år er kåret til Årets Ungdomskommune af Danmarks Ungdoms Fællesråd og til Årets Elevvenlig Kommune af Danske Skoleelever.

Det synes underligt, at der på vores skoler findes en arbejdsmiljølov for medarbejderne men ikke for eleverne. Jeg har ofte talt med eleverne om det. Derfor er det et vigtigt skridt for mig, at vi tilbyder engagerede unge en uddannelse, som gør dem i stand til at bidrage til at skabe et godt undervisningsmiljø for dem selv og deres klassekammerater. For imens vi venter på en national lovgivning, der også giver børn ret til et sundt arbejdsmiljø, er jeg glad for dette bidrag til at børn og unge trives, i klasselokaler, på gangene og i faglokalerne, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Det er Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) og Danske Skoleelever (DSE), der er gået sammen om en uddannelse til UMR gennem et kursus på én dag. Målgruppen er elever fra 5.-9. årgang.

Elever får talerør

Med uddannelsen følger også en forventning om, at skolelederne på de enkelte skoler laver en struktur for, hvordan elevrepræsentanterne reelt kan tale deres sag, når det drejer sig om undervisningsmiljøet. Sådan lød det fra Danske Skoleelever, da de i går mødtes med Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune for at tale om forskellige aktuelle dagsordener på skoleområdet.

Beslutninger bliver bare bedre, når man får alle med. Eleverne har værdifuld viden, der kan kvalificere skolens arbejde med at gøre det fysiske og psykiske undervisningsmiljø så godt, at vi elever oplever det som motiverende og rart at være i skole. Valg og uddannelse af undervisningsmiljørepræsentanter sikrer, at elevernes stemme kan slå til, så vi skaber en bedre skoledag, siger Marie Holt Hermansen, formand for Danske Skoleelever.

I 2020 var 36 elever fra Odenses folkeskoler med til det allerførste pilotprojekt, hvor uddannelsen blev afprøvet. Senest er der sat 1,9 mio kroner af i Finansloven hvert år frem til og med 2025 til, at landets skoler kan søge om at få kurserne gratis. I Odense finder kurset sted over tre gange umiddelbart efter efterårsferien 2023.

Fakta om undervisningsmiljøet
  • I 2001 blev Undervisningsmiljøloven vedtaget. Lovens intension er, at der skal være et godt undervisningsmiljø, som både er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Læs detaljerne her
  • Det er et lovkrav, at skolerne hver tredje år laver en undervisningsmiljøvurdering, hvor elever også høres
    Danske Skoleelever og Dansk Center for Undervisningsmiljø udbyder et UMR-kursus, som bygger på viden om elevinddragelse, medbestemmelse og forståelse for arbejdsprocesserne i forhold til undervisningsmiljøet. Læs mere her
  • To elever fra hver folkeskole i Odense deltager. Det samme gør en voksen tovholder fra skolen.