Skip to main content
25. maj 2023

Overblik over nye vejspærringer og vejarbejde i Odense

Her kan du få et overblik over de vejspærringer og vejarbejde, der starter op i Odense i uge 22, og som kan give trafikale udfordringer.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ODENSE KOMMUNE

Der er igen nye vejspærringer og vejarbejde, der starter op i uge 22. Du kan her danne dig et overblik over mulige trafikale udfordringer i Odense i den kommende tid.
Rammsteinkoncerter spærrer Falen 2.-4. juni

I forbindelse med de to Rammsteinkoncerter på Dyrskuepladsen den 2. og 3. juni bliver Falen spæret for gennemkørsel mellem Mågebakken og Kløvermosevej i perioderne fredag den 2. juni kl. 16 til lørdag den 3. juni kl. 02 og igen lørdag den 3. juni kl. 14 til søndag den 4. juli kl. 02. Følg skiltningen for omkørsel.

Find mere information vedr. koncerterne, såsom parkering og offentlig transport, på Visit Odense.

Falen bliver spærret eftermiddag, aften og nat i forbindelse med Rammsteinkoncerterne den 2. og 3. juni. Pressefoto: Odense Kommune.
Fjernvarmearbejde på Ørbækvej og Labirksgyden 30/5-30/6

Der bliver udført fjernvarmearbejde på Labirksgyden fra tirsdag den 30. maj til udgangen af juni. Derfor bliver der spærret for udkørsel fra Labirksgyden til Ørbækvej – ligesom der er venstresvingsforbud fra Ørbækvej til Labirksgyden.

Der bliver opsat et midlertidigt signalanlæg på Ørbækvej, men arbejdet står på.

Følg skiltningen for omkørsel.

Fra tirsdag den 30. maj og en måned frem bliver der arbejdet i krydset ved Ørbækvej og Labirksgyden. Pressefoto: Odense Kommune.
Brogårdsvej ensrettets 30/5- 31/8

Da fortovet skal renoveres på Brogårdsvej mellem Belligevej og Lettebækvej, bliver vejen ensrettet i retning mod Bellingevej i perioden tirsdag den 30. maj til fredag den 14. juli og igen i perioden mandag den 7. august til og med torsdag den 31. august.

For bilister er der omkørsel via Hækkehusvej. Busser, der kører i retning mod centrum, kører også ad Hækkehusvej.

For cyklister er der omkørsel via Bellingevej, Kirkelundvej, Lindholmvej og Engsvinget.

Fodgængere kan benytte modsatte fortov.

Brogårdsvej bliver ensrettet mod Bellingevej frem til udgangen af august. Pressefoto: Odense Kommune.