Skip to main content
30. maj 2023

Resultat af målrettet kontrol af tunge køretøjer på Fyn i uge 21

Onsdag den 24. maj blev der gennemført en multikontrol mellem kl. 9.00 -16.00 ved Kildebjerg Rasteplads på E20 Fynske Motorvej.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA SYDØSTJYLLANDS POLITI

Onsdag den 24. maj blev der gennemført en multikontrol mellem kl. 9.00 -16.00 ved Kildebjerg Rasteplads på E20 Fynske Motorvej.

Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd kontrollerede i samarbejde med Fyns Politi og en række andre myndigheder i alt 191 større køretøjer, og der blev skrevet i alt 85 sager.

Sigtelserne er fordelt på både chauffører og firmaer. Sigtelserne omfatter overtrædelser af blandt andet:

  • 1 tilfælde af cabotage-kørsel
  • 8 tilfælde vedrørende køre/hvile-tid
  • 27 tilfælde af fejl og mangler ved køretøjerne
  • 8 tilfælde af fejl ved køretøjernes kontrolapparatet
  • 8 tilfælde af manglende tilladelse til særtransport
  • 6 tilfælde af manglende betaling af vejbenyttelse

Ud af de 191 større køretøjer, der blev kontrolleret, blev der fundet og skrevet sager i forbindelse med 51 af køretøjerne. 27 af disse, var sager på relateret til udenlandske køretøjer, som der i alt blev kontrolleret 95 af.

Af dyretransporter blev der kontrolleret 12, hvor af der kun blev fundet anledning til at skrive en enkelt sag.

Bremseprøvestanden kontrollerede denne dag 8 lastbiler, og ud af disse blev der optaget rapport på 3 lastbiler, og det førte også til 6 synsindkaldelser på grund af fejl og mangler.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi