Skip to main content
2. juli 2024

Robust regnskab fra Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S

Ejendomsselskabet Olav de Linde har offentliggjort sin årsrapport for 2023, der viser endnu et år med et tilfredsstillende resultat baseret på en stabil drift med høj udlejningsprocent og flere færdiggjorte byggeprojekter.

Af: Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S | Foto: Ritzau
PRESSEMEDDELELSE

Resultatet leveres i et år, der fortsat er præget af usikkerhed som følge af geopolitiske forhold, stadig høje omkostninger på byggematerialer og højere renteomkostninger.

Årsrapporten for 2023 viser overordnet:

  • Årets nettoomsætning udgør 529,4 mio. kr. mod 480,8 mio. kr. i 2022.
  • Årets driftsresultat før skat, værdireguleringer på ejendomme og realiserede kursgevinster på renteswap-aftaler udgør 185,6 mio. kr. mod 169,1 mio. kr. i 2022.
  • Samlet værdi af investeringsejendomme udgør 10.483,9 mio. kr. mod 10.184,2 mio. kr. i 2022.
  • Egenkapitalen for 2023 udgør 5.056,3 mio. kr. og soliditeten er på 47,0 %
  • Der realiseres en udlejningsprocent på 97,0 % ved udgangen af 2023.

LÆS MERE: Find udvalgte nøgletal fra årsrapporten sidst i denne pressemeddelelse.

“I Ejendomsselskabet Olav de Linde er vi tilfredse med årets resultat, der igen lander stærkt og stabilt. Vi glæder os over, at vi gennem året har haft god stabilitet blandt vores kunder, hvilket giver et højt og tilfredsstillende udlejningsniveau og meget lav tomgang. Det gælder såvel på erhvervs- som på boligmarkedet. Det vidner også om loyale og langvarige relationer med vores kunder og øvrige interessenter. Derudover bidrager afsluttede byggeprojekter også positivt til regnskabet”, forklarer Esben Kjeldsen, CEO i Ejendomsselskabet Olav de Linde.

De samlede værdireguleringer af investeringsejendomme udgør for 2023 et negativt beløb på -118,1 mio. kr. Beløbet dækker over både positive og negative reguleringer, hvor der blandt andet er tale om positive værdireguleringer på udviklingsprojekter samt projekter, der nu er færdiggjorte. Dertil kommer så også nedskrivninger på flere ejendomme i porteføljen som følge af øgede markedsniveauer på afkastkrav, hvilket isoleret set påvirker værdireguleringerne negativt.

Stabile forventninger til 2024
Ejendomsselskabet Olav de Linde foretager mange ombygninger og renoveringer over et år, og også i 2023 har der været flere nybyggerier under opførelse.

“Med de stigende materialepriser, som vi startede med tilbage i 2022 og som fortsat ses i markedet, så er vi opmærksomme på, at vi bygger dyrt lige nu. Nerven i vores forretning er dog, at vi beholder de ejendomme som vi køber og bygger. Derfor vælger vi altid materialer i god, solid kvalitet, fordi det giver det bedste slutprodukt for vores kunder og dermed også for os. Vi tror på, at det over tid vil vise sig at være en god beslutning at fortsætte frem for at stoppe op i urolige tider”, siger Esben Kjeldsen.

På trods af den fortsatte usikkerhed i relation til den geopolitiske situation og de øgede renteniveauer ser Ejendomsselskabet Olav de Linde lyst på fremtiden.

“Vi vælger at fastholde vores forventninger til næste års resultat før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme, på samme niveau som for 2023 således at vi regner med årsresultat 175-200 mio. kr. Vores forventninger baseres på, at vi i 2024 næppe øger porteføljen nævneværdigt. Vi er privilegerede ved, at vi selv er herre over vores byggeprojekter, og vi ved, hvad der er i pipeline i en række år frem”, uddyber han.

I Ejendomsselskabet Olav de Linde er der mere end 50 års erfaring som grundlag for de indsatser, der relateres til at renovere, bygge og udleje erhvervslejemål primært i Aarhus og Odense og København. De senere år har Ejendomsselskabet desuden opført en række nybyggede lejeboliger i Aarhus og Odense således af selskabet nu har ca. 800 boliglejemål. Selskabet råder over en ejendomsportefølje under udlejning på ca. 527.000 m2 og har ca. 150.000 m2 under udvikling.

I 2023 igangsatte Ejendomsselskabet Olav de Linde byggeriet af KatrineTorvet ved Møllevangsalle mellem Katrinebjergvej og Helsingforsgade, og sammen med højhuset på Mindet kommer der fra disse to projekter alene ca. 75.000 nye m2 til porteføljen i 2027.

Strategi for bæredygtighed
Ejendomsselskabet Olav de Linde har desuden igangsat et strategisk arbejde med bæredygtighed, og bæredygtighedsrapporten for 2023 kan læses her.

“Vi ser det som en nødvendig del af at være en ansvarlig bygherre og et ansvarligt ejendomsselskab. Arbejdet har vi organiseret i nogle fokusområder, der vidner om vores vilje til at tage ansvar”, udtaler Esben Kjeldsen.

Udvalgte nettotal

                                                                                                                     Kilde: Ritzau