Skip to main content
22. december 2022

Seks mænd idømt fængselsstraf for groft overfald

Seks mænd i alderen 20-25 år blev onsdag idømt fængselsstraffe på mellem 2 ½ års og 3 år og 4 måneders fængsel for et groft overfald begået i Odense i januar.

Af: Isabella Ravn | Foto:

Seks mænd i alderen 20-25 år blev onsdag idømt fængselsstraffe på mellem 2 ½ års og 3 år og 4 måneders fængsel for et groft overfald begået i Odense i januar.

En 20-årig og en 21-årig mand blev den 13. januar 2022 kort før kl. 23 stukket med kniv og tildelt flere slag på en p-plads i Dannebrogsgade i Odense. Den ene mand var i livsfare. I alt ni mænd er dømt for overfaldet. Overfaldet skete som led i en verserende bandekonflikt i Odense – overtrædelse af straffelovens 81a.

Alle ni gerningsmænd blev den 28. oktober 2022 dømt skyldige i det grove overfald, men kun tre af de skyldige fik ved den lejlighed udmålt deres straf. De seks øvrige har nemlig alle dobbelt statsborgerskab, og derfor nedlagde anklageren påstand om, at de skulle fratages deres danske statsborgerskab og udvises, fordi overfaldet skete som led en bandekonflikt. Men den påstand valgte Retten ikke at følge.

Efter udmålingen af straffen i Retten blev de seks dømte varetægtsfængslede, indtil det er afgjort, om sagen skal ankes til Landsretten. Den beslutning træffes Statsadvokaten i Viborg.

De seks blev idømt følgende fængselsstraffe:

En 25-årig mand blev idømt 3 år og 4 måneders fængsel
En 20-årig mand blev idømt 2 ½ års fængsel
En 20-årig mand blev idømt 2 ½ års fængsel
En 22-årig mand blev idømt 3 ½ års fængsel
En 20-årig mand blev idømt 3 år 4 måneders fængsel
En 24-årig mand blev idømt 3 år 4 måneders fængsel

Ved retsmødet den 28. oktober, hvor skyldsspørgsmålet blev afgjort, blev de tre øvrige gerningsmænd, der deltog i overfaldet, idømt mellem 2 ½ og 4 ½ års fængsel.

For alle ni dømte i sagen gælder det, at Retten idømt dem et opholdsforbud, således at de i en periode, som Retten fastsætter, ikke må færdes eller opholde sig i Korsløkkeparken, Vollsmoseparken og Blangstedgård. I praksis betyder det, at de dømte ikke kan færdes på Nyborgvej, hvor de plejer at holde til.

Kilde: Pressemeddelelse fra Fyns Politi