Skip to main content
6. februar 2023

Søg Bydelspuljen mundtligt

Drømmer du om at udvikle identiteten og styrke fællesskabet i dit lokalområde, så kan du søge Bydelspuljen om bevillinger på op til 25.000 kr.

Af: Viktor Bork | Foto:

Drømmer du om at udvikle identiteten og styrke fællesskabet i netop dit lokalområde sammen med en forening, organisation eller en gruppe af borgere? I så fald kan du i årets 1., 2., og 3. kvartal mundtligt søge Bydelspuljen om bevillinger på op til 25.000 kroner. Næste mundtlige ansøgningsrunde er 28. februar 2023.

Bydelspuljens formål er at fremme udviklingen og styrke identiteten i Odenses lokalområder. Dette sker igennem opbygning af et fællesskab, synergi og sammenhæng mellem lokalområdernes forskellige beboere. I samarbejde med en forening, organisation eller en gruppe af borgere, får du altså mulighed for at præge udviklingen i netop dit lokalområde.

Sådan foregår en mundtlig ansøgning til Bydelspuljen

Den mundtlige ansøgning til Bydelspuljen foregår i fem trinvise processer:

  1. Det er forventeligt, at du har dannet dig et overblik over Bydelspuljens formål, kriterier og retningslinjer. Derudover forventes det også, at du har gjort dig relevante overvejelser om projektet inden tilmelding til den mundtlige ansøgningsrunde.
  2. Du tilmelder dig den mundtlige ansøgningsrunde og gør rede for, hvem der søger, om I er momsregistrerede, hvor mange penge I søger, titel på projektet samt en kort beskrivelse af projektet og dets formål.
  3. Du modtager en kvittering for din netop tilsendte tilmelding og mødeindkaldelse til et elektronisk møde. Til mødet vil 2-4 konsulenter fra forskellige forvaltninger stille spørgsmål til projektet og din mundtlige ansøgning. Derudover vil du/I fortælle nærmere om jeres projekt, og hvorfor der søges midler.
  4. Under det virtuelle møde vil en af konsulenterne notere relevant information ned. Herefter sikres der sammenhæng med ansøgeren, hvilket fungerer som en bekræftelse på ansøgningen.
  5. Efter afholdelse af den mundtlige ansøgningsrunde indstiller konsulentgruppen projekter til bevilling eller afslag. Der kan forventes afklaring på din ansøgning cirka fire uger efter det virtuelle møde, hvis der ikke er eventuelle yderligere forhold, der skal afklares nærmere.

Kontakt, tilmelding og yderligere information

Har du/I spørgsmål til processen eller brug for yderligere information, er man velkommen til at kontakte Bystrategisk konsulent Helene Lysebjerg Grenild på hlgr@odense.dk. Derudover kan man læse nærmere om den mundtlige ansøgningsproces til Bydelspuljen her. Hvis du og eventuelle samarbejdspartnere sidder med en god idé og et projekt, der kan gavne lokalområdet, tilmelder man sig den mundtlige ansøgningsrunde her.