Skip to main content
22. december 2023

Vejlukning og bump skaber større tryghed på vejene i Odense

By- og Kulturudvalget har lukket Abigaelsvej permanent og åbner for forsøg på yderligere fire veje.

Af: Odense Kommune | Foto: LokalNyt Odense
PRESSEMEDDELELSE

Abigaelsvej i Åløkkekvarteret bliver nu lukket permanent for biltrafik for at øge trygheden på vejen, og desuden får fire veje i Odense Kommune midlertidige tiltag, som sætter hastigheden ned for at skabe større tryghed for beboere og bløde trafikanter.

Politikerne i By- og Kulturudvalget drøftede prioritering af tryghed på boligveje på udvalgsmødet onsdag den 20. december, og politikerne fulgte forvaltningens indstilling om at gøre lukningen af Abigaelsvej permanent og dæmpe farten på Kærvej, Neder-Holluf Vej foruden Anne Maries Allé og Abels Allé. Her sker det dog med midlertidige tiltag.

Vi skal gøre vejene i Odense mere sikre, så det er trygt at komme rundt til fods og på cykel i byen. Endnu har vi stadig en række veje, hvor bilister kører for hurtigt, og det er ikke trygt for beboerne. Som politikere har vi ansvar for at være med til at skabe tryggere veje. Nu er vi nået et stykke længere, men vi er ikke færdige med at kigge på steder i Odense, hvor der køres for stærkt, siger Søren Windell (C).

De fire veje er valgt ud fra blandt andet trafiktællinger og en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne.

Anne Maries Allé er eksempelvis prioriteret ud fra, at det er en stor lige vej med bløde trafikanter, hvor 73 procent af beboerne føler at hastighedsdæmpende tiltag kan øge trygheden. Lidt over halvhalvdelen af beboerne – 53 procent – ønsker chikaner.

På Kærvej vurderer 87 procent af borgerne, at hastighedsdæmpende tiltag kan øge trygheden, og 57 procent ønsker bump på vejen. Der er ikke fortov på Kærvej, og oversigtsforholdene er dårlige.

For Neder-Holluf-Vej er tallene henholdsvis 71 procent og 41 procent, og det er vej, hvor fortovet bliver brugt af både fodgængere og cyklister, ligesom vejen er smutvej for tung trafik.

Abels Allé har mange bløde trafikanter, dårlige oversigtsforhold på et sted, og beboerne oplever smutvejskørsel med høj hastighed. Her føler 69 procent, at hastighedsdæmpende tiltag vil øge trygheden, og 49 procent ønsker chikaner.