Skip to main content
6. marts 2024

Tingkærskolen søger en skoleleder

Vil du være en del af en ambitiøs og udviklingsorienteret folkeskole, hvor trivsel og læring går hånd i hånd? Så er jobbet som skoleleder på Tingkærskolen måske det rette for dig. Se skolens stillingsopslag herunder:

Vi leder efter en udviklingsorienteret skoleleder, der vil fortsætte skolens arbejde med at skabe trivsel og læring gennem anerkendelse, tillidsbaseret ledelse, medinddragende processer og fokus på at have høje ambitioner for både elever og personale.

Parallelt med at vores skoleleder har fået nyt job, har også skolens souschef søgt nye udfordringer. Som ny skoleleder på Tingkærskolen får du derfor mulighed for at rekruttere en ny souschef til at supplere dig og afdelingslederen i jeres fremtidige ledelsesteam.

Om stillingen

Som skoleleder på Tingkærskolen kommer du til at stå i spidsen for en skole, der kendetegner sig selv og sine medarbejdere som udviklingsorienterede, og som er ambitiøse på elevernes vegne.

Eleverne skal ikke alene klare sig godt i fagene, men de skal også have troen på sig selv, og kunne finde plads i og bidrage til fællesskabet. Skolen kan tilbyde spændende læringsmiljøer, hvor der er en god atmosfære og et godt kollegialt fællesskab.

Det er en bærende værdi for skolen, at såvel elever og personale synes, det er fedt at være på Tingkærskolen, da det er med til at fremme engagement og motivation, hvilket er vigtigt for elevernes personlige og faglige udvikling. Skolen har stort fokus på, at eleverne er en del at stærke, betydningsfulde og udviklende fællesskaber, som indkapsles i skolens slogan ’vi trives når vi lærer, vi lærer når vi trives’.

Forventninger til dig som skoleleder

Vi forventer, at du som skolens kommende leder:

 • har et helheds- og udviklingsorienteret blik på skolens samlede virke
 • er visionær, inddragende men samtidig evner at sætte retning og være tydelig
 • har erfaring med skoleledelse og skoleøkonomi
 • har et vedvarende fokus på elevernes og medarbejdernes trivsel og motivation
 • er god til at inddrage forældrenes perspektiver og videreudvikle den stærke og positive forældrekultur på skolen
 • er opmærksom på at drive skole for alle elever – ikke kun dem der har det svært
 • er dygtig til at binde projekterne sammen på tværs af to matrikler
 • kan favne og balancere de mange forskellige hensyn der er til stede på en folkeskole
 • kan bidrage til skolens positive børne- og læringssyn
 • kan videreudvikle professionelle læringsfælleskaber på medarbejder- og ledelsesniveau.

Om Tingkærskolen

Tingkærskolen er en tosporet folkeskole i Odense SØ, der er opdelt i tre afdelinger på to matrikler:

 • Vores ’yngste børnemiljø 0.-3. klasse’ holder til i Fraugde
 • Vores ’ældste børnemiljø 4.-6. årgang’ holder til i Birkum
 • Vores ’ungemiljø 7.-9. årgang’ holder til i Birkum.

Skolen har 360 elever, 26 lærere og 8 pædagoger/medhjælpere.

Skolens ledelsesteam består af en skoleleder, en souschef og en afdelingsleder. Du bliver en del af et ledelsesteam, som ser den samlede ledelsesopgave i et teamperspektiv og ud fra en flad ledelsesstruktur. Derudover understøttes ledelsesteamet af et stærkt sekretariat.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med ”Rammeaftale om kontraktansættelse”. Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2024.

Vil du vide mere?

Læs meget mere om stillingen, vores forventninger til dig, forvaltningen og Odense
Kommune i stillingens job- og personprofil.

Vil du høre mere om Tingkærskolen og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på tlf. 29 13 57 54 og afdelingsleder Malene Hedemand på tlf. 53 63 38 26.

Det praktiske

Ansøgningsfristen er torsdag den 4. april 2024.

1. samtalerunde gennemføres tirsdag d. 16. april, og 2. samtalerunde mandag den 29. april 2024. Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, løse en skolepolitisk case samt oplyse referencer.

Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, kønsidentitet, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Information
AdresseØrbækvej 701, 5220 Odense
KontaktpersonSkolechef Nikolaj Juul Jørgensen tlf. 29 13 57 54 og afdelingsleder Malene Hedemand tlf. 53 63 38 26
Ansøgningsfrist04/04/2024
Ansættelsesdato01/06/2024