Skip to main content
15. marts 2023

Dine idéer til lokalområdet kan blive realiseret, når Borgerne Bestemmer

Borgerne Bestemmer-puljen giver mulighed for, at dit lokalområde kan realisere ideer for 200.000 kr. Læs mere om puljen her.

Af: Isabella Ravn | Foto:

Borgerne Bestemmer-puljen giver mulighed for, at dit lokalområde kan realisere ideer for 200.000 kr.

I 2023 kan 10 lokalområder i Odense Kommune få bevilget 200.000 kr. til at gennemføre projekter, som gavner lokalområdet. Det unikke ved puljen er, at det er borgerne selv, der kommer med ideerne og stemmer om, hvad der skal realiseres: Måske drømmer I om foredrag, flitsbuekurser eller viden om biodiversitet. Eller måske vil det være perfekt med en pizzaovn eller en forhindringsbane bag ved skolen.

Du kan lade dig inspirere af tidligere idéer her.

For at søge puljen skal I samle en styregruppe, som har lyst til at lægge tid og energi i opgaven med at sikre et lokalt forløb. Der er brug for minimum fem personer fra lokalområdet til at løfte opgaven.

Sådan er et Borgerne Bestemmer-forløb
– Saml en styregruppe og ansøg puljen.
– Del budskabet i jeres lokalområde.
– Saml de lokales ideer og få dem screenet hos Odense Kommune.
– Hold valg, hvor alle i lokalområdet over 10 år har mulighed for at stemme om de opstillede idéer.
– Når vinderideerne er fundet, er det op til idéstillerne selv at realisere idéerne.
– Puljen åbner for nye ansøgninger netop åbnet. I kan sende jeres ansøgning her.

Her er områderne, som er med Borgerne Bestemmer 2022
Dyrup,
Gl. Tarup,
Holluf Pile,
Korup,
Næsbyhoved-Broby og Allesø
Skibhuskvarteret
Skt. Klemens-Stenløse
Vesterbro
Vollsmose
Åsum