Skip to main content
1. november 2023

Flere p-pladser til lastbiler står klar langs Fynske Motorvej

På rastepladserne ved Rønninge øst for Odense står 40 spritnye p-pladser til lastbiler klar til brug onsdag den 1. november. De nye pladser skal give lastbilchaufførerne bedre mulighed for at få en tiltrængt pause på turen tværs over landet.

Af: Vejdirektoratet | Foto: Vejdirektoratet
PRESSEMEDDELELSE

Med flere lastbiler på vejene er der kommet et stigende behov for bedre at kunne parkere de lange køretøjer på landets rastepladser. Derfor blev der med Infrastrukturaftalen 2035 afsat midler til at udvide kapaciteten på en række rastepladser langs motorvejene.

Langs Fynske Motorvej har Vejdirektoratet vurderet, at der et særligt behov for flere parkeringsbåse på rastepladserne Rønninge Syd og Rønninge Nord på Østfyn.

Der kommer flere og flere lastbiler på danske veje, og det skal vi sørge for, at vores infrastruktur er indrettet til. Det stigende antal lastbiler øger efterspørgslen efter rastepladser, og med infrastrukturaftalen har vi sat gang i byggeriet af flere parkeringspladser til lastbiler. I morgen åbner 40 nye parkeringspladser til lastbiler ved Odense, så de mange chauffører, der hver dag passer deres arbejde på vejene, kan få plads til at holde deres daglige hvil, siger transportminister Thomas Danielsen.

Tre gange så mange pladser som før

Arbejdet med at udvide rastepladserne ved Rønninge begyndte i juni, og i morgen onsdag den 1. november står de nye p-pladser til lastbilerne så klar på begge sider af motorvejen.

I vestgående retning er der etableret 21 nye pladser, så der fremadrettet er i alt 31 p-pladser til lastbiler på rastepladsen. I østgående retning står 19 nye p-pladser klar, så der i fremtiden er plads til, at 29 lastbiler kan holde parkeret på rastepladsen samtidig.

Samlet set er det en tredobling af antallet af p-pladser på de to rastepladser.

For at gøre plads til udvidelsen har vi flyttet flere store kampesten væk fra de to rastepladser. Nogle af stenene har vi doneret til Køge Bugt Stenrev til gavn for havmiljøet, mens andre sten nu bor bag en støjvold i Indslev på Fyn. Her skal de skal danne levesteder og skjul for insekter og andre smådyr, siger projektleder i Vejdirektoratet Charlotte Veiss-Pedersen.

Fakta om projektet

Udvidelsen af landets rastepladser udspringer af ”Infrastrukturplan 2035”, hvor der er afsat en pulje på 65 millioner kroner til at øge parkeringsmulighederne på ni rastepladser langs motorvejsnettet.

Derudover er afsat ekstra midler til flere p-pladser til lastbiler på yderligere fem rastepladser i forbindelse med udvidelsen E45 Østjyske Motorvej

Læs mere om projekterne