Skip to main content
13. november 2023

Klinik i Odense reducerer ventetid og ubehag for amputerede med overset metode

En overset støbemetode af proteser direkte på patienten kan ifølge forsker komme samfundet og den enkelte til gavn. På Ortos Bandagist Klinik i Odense anvender man metoden, der får positiv respons fra patienter.

Af: Ortos | Foto: Ortos
PRESSEMEDDELELSE

I 2022 blev der lavet 47 benamputationer per 100.000 danskere over 50 år i Region Syddanmark, viser nye tal fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. For personer, der har amputeret lår og underben, anvendes metoden Direct Socket (DS) i de øvrige nordiske lande til at støbe benproteser direkte på kroppen, men på trods af at metoden er tilgængelig herhjemme, er den her ikke særlig udbredt. Det er problematisk ifølge Anton Johannesson, der har forsket i DS-metoden i 35 år ved Össur Clinics.

Forskning viser, at DS-metoden både forkorter ventetiden på benproteser og giver en markant bedre stabilitet, mobilitet og ydeevne for brugeren. Derfor er der klare fordele, hvis kommuner, sagsbehandlere og bandagister investerer i metoden, siger Anton Johannesson.

Ortos Bandagist Klinik i Odense er blandt landets eneste bandagistklinikker, som er certificeret i DS-metoden. Ifølge afdelingschef og bandagist Torben Nybro gør metoden en mærkbar forskel for patienterne, der oplever bedre mobilitet og kortere leveringstid på protesen.

Som nyamputeret er det vigtigt at modtage en protese hurtigst muligt for at undgå inaktivitet og fantomsmerter. DS-metoden kan hjælpe protesebrugeren til hurtigere at blive selvhjulpen, og det giver både patienten en større tryghed og spare samfundet ressourcer til hjemmehjælp, hospitalsindlæggelser og sygedagpenge, siger Torben Nybro.

Behov for forbedrede løsninger

Ifølge Anton Johannesons nyeste forskningsartikel øger DS-metoden komforten, samtidig med at den forkorter leveringstiden på protesen fra 17 til 1 dag og halverer antallet af besøg hos proteseklinikken.

Som den ældre del af befolkningen vokser, stiger behovet for forbedrede løsninger inden for sundhedspleje. Det kræver et stærkt fokus på at indføre nye behandlingsmetoder og stoppe med metoder, der ikke giver tilfredsstillende resultater, udtaler Anton Johannesson.

Det møder opbakning fra Torben Nybro fra Ortos Bandagist Klinik i Odense.

Der er mange fordele ved at anvende DS-metoden. Ud over at den højner patienternes livskvalitet, er processen mere standardiseret end øvrige metoder. Det giver en større tryghed, at vi kan følge en fast procedure, hvor den amputerede undgår at skulle bruge testproteser, siger han.  

Ortos er en førende bandagistvirksomhed i Danmark, som har fremstillet individuelle proteser og ortoser siden 2007. Virksomheden har 8 klinikker fordelt i landet med autoriserede bandagister og fagpersoner. Læs mere på www.ortos.dk