Skip to main content
28. oktober 2022

Konference sætter fokus på børn og unges digitale risikoadfærd

1. november samles ledere fra Fyns Politi og de 10 kommuner i Fyns Politikreds til konference om børn og unges digitale risikoadfærd.

Af: Isabella Ravn | Foto:

Fyns Politi og de 10 kommuner i Kredsrådet sætter fokus på børn og unges digitale risikoadfærd. Det kan nemlig have alvorlige konsekvenser for børnene, som ofte slet ikke klar over, at de risikerer at blive indblandet i kriminalitet.

Tirsdag den 1. november 2022 samles ledere fra Fyns Politi og de 10 kommuner i Fyns Politikreds til konference om børn og unges digitale risikoadfærd i Videnbyen i Odense. Emnet er desværre yderst aktuelt og alvorligt, bl.a. fordi sociale medier fylder mere og mere i hverdagen for nutidens børn og unge.

Politidirektør og formand i Kredsrådet Arne Gram siger:
I Fyns Politi og i Kredsrådet ser vi med stor bekymring på det her sagsområde, fordi det vokser med stor hast, og fordi både ofre og gerningsmænd ofte er meget unge, ja faktisk ofte børn. Det er håbet, at vi med den her konference kan skærpe opmærksomheden og styrke vores samarbejde gennem mere viden om emnet. Som myndigheder har vi en ekstra pligt til råbe vagt i gevær på det her område, fordi vores børn og unge er noget af det dyrebareste vi har, og fordi de gerne skulle få en god start på voksenlivet – og det får man altså ikke, hvis man har en dom eller har været offer i en straffesag.

De unge har brug for voksne
Unges deling af seksuelt billede-/og videomateriale er udbredt, og den seneste ungeprofilundersøgelse viser:
– at ca. 1 ud af 10 i udskolingen har delt et seksuelt billede/video af sig selv inden for det sidste år.
– at ca. 1 ud af 10 i udskolingen har modtaget et seksuelt billede/video af andre, som er delt uden samtykke, inden for det seneste år.
– at ca. halvdelen af de børn og unge, der har modtaget et seksuelt billede/video, der er delt uden samtykke, vælger at slette billedet/videoen, imens 39 pct. vælger slet ikke at gøre noget.

Undersøgelsen tyder på, at der i høj grad er behov for at fagfolk skaber rum for, at børn og unge får inddraget en voksen i disse situationer.

Politiet – nu også på nettet
Et af konferences indlæg kommer fra sektionsleder Sisse Birkebæk fra Politiets Online Patrulje, til dagligt kaldet POP. De har patruljeret på nettet siden 1. april 2022, og hun vil sammen med en kollega fra patruljen fortælle om deres arbejde og erfaringer med at træde ind på den digitale scene.

Baggrund
Konferencen afholdes som led i Fyns Politis og de 10 fynske kommuners samarbejde om at styrke den fælles indsats mod børn og unges digitale risikoadfærd. Konferencen skal sikre, at relevante ledere i kommunerne og politiet bliver præsenteret for aktuel og kvalificeret viden på området. På konferencen deltager ca. 75 forskellige områdechefer, områdeledere og afdelingsledere bl.a. inden for Børn og Unge og SSP fra de 10 kommuner i Fyns Politikreds. Dertil er der deltagelse fra Fyns Politis øverste ledelse og ledere fra Fyns Politis nærpolitienheder og centrale forebyggelsesenhed.

Program for dagen
Konferencen er en indsats, der er besluttet i Kredsrådet, som er det samarbejdsforum som Fyns Politi og politikredsens kommuner mødes i flere gange om året. På konferencen vil Politidirektør og formand i Kredsrådet Arne Gram og Borgmester i Odense Kommune og næstformand i Kredsrådet Peter Rahbæk Juel byde velkommen. Dertil skal fire oplægsholdere bringe nyeste viden på området til deltagerne. Der vil være oplæg fra:

• lektor Malene Charlotte Larsen, der vil gøre deltagerne klogere på sociale mediers betydning for børn og unges liv.

• psykolog og direktør i Girl Talk Anna Bjerre, der vil bidrage med viden om vilkår og betingelser for børn og unges adfærd på de sociale medier.

• forperson for Medierådet for Børn og Unge og bestyrelsesleder i Digitalt Ansvar Miriam Michaelsen, der vil gøre deltagerne klogere på digital tryghed, trivsel og forebyggelse af børn og unges digitale risikoadfærd.

• sektionsleder i Den Online Patrulje Sisse Birkebæk, der, sammen med en politiassistent i Den Online Patrulje, vil fortælle om Politiets Online Patrulje og de erfaringer, som patruljen har gjort sig.